Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG)

Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG)

Mensen met een verstandelijke beperking uiten hun gezondheidsproblemen anders, hebben vaak meerdere gezondheidsproblemen tegelijk, of hebben een bijzonder syndroom met daarbij specifieke medische problemen. De Arts Verstandelijk Gehandicapten is hierin gespecialiseerd en heeft veel ervaring met specifieke gezondheidskwesties die daarbij komen kijken. De arts biedt medische zorg en geeft advies over behandeling en begeleiding.

De AVG helpt onder andere bij:

• Epilepsie
• Verouderingsproblematiek
• Slaapstoornissen
• Beoordelen wilsbekwaamheid
• Overige onduidelijke gezondheidsproblemen
• Specifieke medische controle bij syndromen (Down syndroom, Prader-Willi, etc.).
• Spasticiteit, problemen bewegingsapparaat
• Slikstoornissen en terugkomende luchtweginfecties
• Zintuigstoornissen
• Gedragsproblemen en psychiatrie.
• Seksualiteit, anticonceptie en kinderwens.
• Levensfasen en levenseinde, palliatieve zorg.
• Wet- en regelgeving (BOPZ, WGBO, BIG, AWBZ).
• Ondersteuning en second opinion bij complexe besluitvorming rond behandelbeleid, met afweging van medische, ethische en juridische aspecten.

Samenwerking met de AVG

De AVG werkt graag samen. Door naast jezelf ook de verwant en persoonlijk begeleider te betrekken ben je verzekerd van de beste hulp en ondersteuning. Samen stemt de AVG af wat de beste vorm van hulp en ondersteuning kan zijn. Zijn er meerdere behandelaars bij betrokken, zoals een huisarts, kinderarts, fysiotherapeut of diëtist? Dan neemt de Arts Verstandelijk Gehandicapten met plezier ook een coördinerende rol aan tussen alle partijen.

AVG Inschakelen?

Voor een afspraak met de Arts Verstandelijk Gehandicapten hebt u een verwijzing nodig van de huisarts of specialist. Met deze verwijzing kunt u dan contact opnemen met het Elver Behandelcentrum via 0314 - 69 69 99 (op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur). Komt er bij ons een verwijzing binnen van de huisarts, dan neemt het Zorgloket contact op.