Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Diëtist voor mensen met een verstandelijke beperking

Gezond eten en drinken is belangrijk voor een goede gezondheid. Eten en drinken is ook een groot sociaal gebeuren, maar eten kan ook een herkenningspunt zijn en structuur brengen in de dag van cliënten. Samen gezellig in de tuin iets drinken, zelf koekjes bakken of wanneer je iets te vieren hebt. Eten en drinken is hier vaak mee verbonden.

Helaas is een gezond eetpatroon niet altijd vanzelfsprekend voor iedereen. Bij mensen met een verstandelijke beperking is er vaak ook sprake van gezondheidsproblemen zoals epilepsie, kauw- en slikproblemen, allergieën, stofwisselingstoornissen, over- of ondergewicht, diarree of obstipatie.

Om te achterhalen wat nu juist wel- of niet goed is voor een cliënt, is de diëtist hét aanspreekpunt op het gebied van gezonde voeding en leefstijl. De diëtist adviseert over voeding op een professionele, praktische en persoonlijke manier met als doel het verbeteren en/of in stand houden van de kwaliteit van leven. Dit gebeurt veelal in de vorm van pictogrammen om de adviezen visueel te ondersteunen aan de cliënt.

Wat doet een diëtist VG anders dan een reguliere diëtist?
De diëtist VG is aangesloten bij een landelijk erkend netwerk gespecialiseerd in het werken met cliënten met een verstandelijke beperking. Een diëtist VG heeft hierdoor specifieke kennis van- en ervaring in het werken met mensen met een verstandelijke beperking en de voedingsproblemen die zij kunnen hebben.
Vaak zijn er meerdere factoren die tegelijk een rol spelen zoals een achterliggend syndroom, medicatie, kauw- en slikstoornissen en de verschillende omgevingen waar de cliënt vertoeft. De diëtist geeft behandeling op maat en adviseert zowel de cliënt als de ouders/verzorgers en anderen die bij de zorg voor de cliënt betrokken zijn.

U kunt onze diëtist o.a. raadplegen voor goede voeding bij:
- Syndromen zoals Down, Fragiel X, Williams-Beuren, Prader Willi, Cohen, Klinefelter, Rett etc.
- Stoornissen op neurologisch / motorisch gebied
- Chronische ziekten zoals diabetes mellitus (suikerziekte)
- Gedragsproblemen t.a.v. eten en drinken zoals stiekem eten of Pica (eten en drinken van niet-eetbare dingen)
- Hart- en vaatziekten, hypercholesterolemie en/of hypertensie (hoog cholesterol en/of hoge bloeddruk)
- Ondergewicht, overgewicht en (morbide) obesitas
- Voedselallergieën, voedselintolerantie, maag- en darmstoornissen
- Decubitus
- Voeding bij medicatie
- Medische voeding zoals dieetmodules, drinkvoeding en/of sondevoeding

Wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekering?
Als de dieetvoeding op medische indicatie door de arts of diëtist wordt gegeven, kan een vergoeding worden aangevraagd bij uw zorgverzekering. De diëtist kan hiervoor een formulier invullen. Vergoedingen kunnen worden aangevraagd wanneer er sprake is van:
- Een stofwisselingsstoornis
- Een ernstige voedselallergie
- Een resorptiestoornis (als voedingsstoffen door de darm niet goed worden opgenomen)
- Ernstig risico op ondervoeding, vastgesteld met een gevalideerd screeningsinstrument

Waar nodig werkt de diëtist VG in multidisciplinaire samenwerking met betrokken (huis)arts, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut en/of orthopedagoog om de beste zorg te leveren en de kwaliteit te waarborgen.

Diëtetiek aanvragen
Wilt u een diëtetiek behandeling aanvragen of krijgt u liever eerst meer informatie? U kunt het Elver Behandelcentrum bereiken op 0314-69 69 99 of via behandelcentrum@elver.nl.