Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Psychologische en Pedagogische Dienst

Ziet u dat uw kind of verwant zich anders gedraagt dan u gewend bent? Wilt u begrijpen waarom dat zo is en hoe u daarmee om kunt gaan? Of heeft u specifieke vragen over zijn of haar opvoeding of ontwikkeling? In dat geval zoeken de orthopedagogen van Elver samen met u en onze andere specialisten graag naar een ondersteunend antwoord.

Welke mogelijkheden biedt de Pedagogische en Psychologische Dienst van Elver?

De orthopedagogen van Elver zijn gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van mensen met een verstandelijke beperking en hun omgeving. U kunt bij de orthopedagoog terecht voor onder andere:

  • Diagnostiek, bijvoorbeeld observatie of onderzoek naar het niveau van functioneren op diverse gebieden.
  • Uitleg aan ouders, familie, leerkrachten en begeleiders over thema’s die te maken hebben met de ontwikkeling, opvoeden of begeleiden.
  • Adviseren en coachen van begeleidingsteams in het omgaan met hun bewoner of deelnemer. Dit geldt zowel voor mensen die bij Elver wonen als daarbuiten.
  • Adviseren en coachen in het gezin, gericht op de opvoeding en onderlinge interacties.
  • Individuele behandeling door middel van bijvoorbeeld EMDR of (cognitieve) gedragstherapie, of indiceren van andere vormen van therapie.
  • Scholing en training over specifieke onderwerpen, zoals ontwikkelingspsychologie, Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), seksualiteit en ouder worden.

Hoe werkt de Pedagogische en Psychologische Dienst?

In een eerste gesprek worden uw vragen, zorgen of klachten besproken. Ook staan we stil bij dingen die juist wel goed gaan. Vervolgens wordt er gekeken op welke manier de orthopedagoog samen met u een antwoord kan vinden op de vragen die u heeft.Waar nodig wordt extra informatie verzameld door bijvoorbeeld gesprekken, observatie of het afnemen van testen en vragenlijsten. Daarbij kijken de orthopedagogen naar uw kind of verwant: wat maakt dat hij of zij dit gedrag laat zien? Ook kijken ze naar de omgeving: welke invloed hebben ouders, verzorgers, begeleiders en/of leerkrachten op het gedrag en hoe kunnen zij hier het beste mee omgaan? Vervolgens wordt gezamenlijk besproken wat er nodig is om te zorgen dat uw kind of verwant zich (weer) goed voelt en zich kan ontwikkelen. De ene keer is dat een aanpassing in de omgeving of een advies over de opvoeding. De andere keer is dat een training voor begeleiders of leerkrachten of gesprekken met uw kind of verwant. Ook kan het zijn dat er een therapie wordt geadviseerd. Zeker bij meer complexe vragen werken we nauw samen met de andere specialisten van het Elver Behandelcentrum, zoals de Arts voor Verstandelijk Gehandicapten, fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut en vaktherapeuten. Samen met u organiseren wij de beste hulp.

Orthopedagoog aanvragen

Wilt u een orthopedagoog inschakelen of krijgt u liever eerst meer informatie? U kunt het Elver Behandelcentrum bereiken op 0314-69 69 99 of via behandelcentrum@elver.nl.