Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Hulp bij omgaan met afwijkend gedrag

Ziet u dat uw kind of familielid zich anders gedraagt dan u gewend bent? Wilt u leren hoe u daarmee om kunt gaan? GZ–psychologen en orthopedagogen helpen mensen met een verstandelijke beperking en hun familieleden met afwijkend gedrag. Samen met u onderzoeken ze de grenzen en mogelijkheden voor ontwikkeling. Zodat uw kind of familielid zich prettig en veilig voelt en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Hoe werken de gedragskundigen bij afwijkend gedrag?

De gedragskundigen van Elver kijken altijd eerst wat uw kind of familielid nodig heeft om zich goed te voelen en te kunnen leren, nu en in de toekomst. Wat vraagt dat van u en de begeleiders? Hiervoor praten ze met u over wat u ziet en ervaart. En door testen te doen, bijvoorbeeld een intelligentietest. Daarna praat de gedragskundige met u, uw kind of familielid en hun begeleiders om samen de beste oplossing te vinden. Dat kan een aanpassing in de omgeving zijn, maar ook een advies over de opvoeding, begeleiding of behandeling. De gedragskundige beschrijft de veranderingen die nodig zijn en de stappen waarin uw kind of familielid zich kan ontwikkelen. Een paar vragen die onze gedragskundigen beantwoorden:

  • Wat begrijpt uw kind of familielid wel of niet? Hoe kan hij of zij zich zo goed mogelijk ontwikkelen? Hoe kunnen we het beste aandacht geven en vragen?
  • Welke invloed heeft uw gedrag of dat van de begeleiders op uw kind of familielid? Welk gedrag geeft een positieve reactie?
  • Welke invloed heeft de omgeving op het gedrag van uw kind of familielid?
  • Wat is de oorzaak van probleemgedrag en hoe kunnen we het verminderen?

Videobegeleiding

Kijken naar hoe iemand zich beweegt, gedraagt en voelt in verschillende situaties kan veel duidelijk maken. Videobegeleiding kan daarbij helpen. De gedragskundige filmt daarbij kort wat er gebeurt, bijvoorbeeld tijdens het eten, de verzorging of bij een activiteit. Daarna bekijkt u de beelden samen met de gedragskundige. Zo kunt u zien welke signalen uw kind of familielid geeft om in contact te komen of blijven. Hoe reageert hij of zij op stem, aanraking of oogcontact? Hoe reageert u op de begeleider? Sommige signalen zijn zo klein dat ze makkelijk te missen zijn. Toch kunnen ze u helpen. Bijvoorbeeld door te laten zien wanneer er echt contact is, hoe u daar van kunt genieten en hoe uw kind of familielid gerustgesteld kan worden.

Samenwerking met andere specialisten

De gedragskundigen werken veel samen met de andere specialisten van het Elver Behandelcentrum. Specialisten die de mogelijkheden van mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking precies kennen en benutten. Dat kan de Arts Verstandelijk Gehandicapten zijn, maar ook de logopedist, ergotherapeut of fysiotherapeut. Samen helpen ze u en uw kind of familielid zo goed mogelijk.

Gedragsdeskundige aanvragen

Wilt u een gedragsdeskundige inschakelen of krijgt u liever eerst meer informatie? U kunt het Elver Behandelcentrum bereiken op 0314-69 69 99 of via behandelcentrum@elver.nl.