Levensbeschouwing

Antwoord op levensvragen

Worstel je met ethische vragen of andere persoonlijke zaken rondom de zorg van je kind of familielid? Wil je met hem of haar levensvragen of belangrijke thema’s bespreken, zoals leven, dood, liefde of geluk? Onze geestelijke verzorger gaat met jou en jouw kind of familielid in gesprek. Ook organiseert de Dienst Levensbeschouwing bijeenkomsten en vieringen.

Samenkomen

Het kan fijn zijn om in bezinningsgroepjes samen te komen met andere mensen met een verstandelijke beperking. Ze luisteren naar persoonlijke verhalen, oefenen rituelen en maken kennis met belangrijke symbolen. Persoonlijke aandacht is daarbij de leidraad: je kind of familielid staat centraal. Iedere cliënt kan eraan deelnemen.

Vieringen en diensten

Eén keer in de maand is er een viering in de kerk van Nieuw-Wehl voor bewoners, familie, vrienden en medewerkers van Elver. Elke viering heeft een ander thema, bijvoorbeeld ‘geluk’ of ‘verdriet’. De vieringen vind je in de agenda of door te bellen naar 0314-69 69 11. In geval van overlijden is een dienst ook mogelijk.

Moreel beraad voor teams en familie

In een moreel beraad onderzoek je met elkaar een dilemma waar je in je dagelijkse leven mee te maken hebt. Teams en familie kunnen een moreel beraad aanvragen over ethische vragen, zoals vrijheidsbeperking of zorg bij het levenseinde. Geestelijke verzorger Anneke de Hoop (adhoop@elver.nl) helpt u graag met deze vragen.