Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Levensbeschouwing: antwoord op levensvragen

Worstelt u met ethische vragen of andere persoonlijke zaken rondom de zorg van uw kind of familielid? Wilt u met hem of haar levensvragen of belangrijke thema’s bespreken, zoals leven, dood, liefde of geluk? Onze geestelijke verzorger gaat met u en uw kind of familielid in gesprek. Ook organiseert de Dienst Levensbeschouwing bijeenkomsten en vieringen.

Samenkomen

Voor uw kind of familielid kan het fijn zijn om in bezinningsgroepjes samen te komen met andere mensen met een verstandelijke beperking. Ze luisteren naar persoonlijke verhalen, oefenen rituelen en maken kennis met belangrijke symbolen. Persoonlijke aandacht is daarbij de leidraad: uw kind of familielid staat centraal. Iedere cliënt kan eraan deelnemen.

Vieringen en diensten

Eén keer in de maand is er een viering in de kerk van Nieuw Wehl voor cliënten, familie, vrienden en medewerkers van Elver. Elke viering heeft een ander thema, bijvoorbeeld ‘geluk’ of ‘verdriet’. De vieringen vindt u in de agenda of door te bellen naar 0314-69 69 11. In geval van overlijden is een dienst ook mogelijk.

Moreel beraad voor teams en familie

Teams en familie kunnen een moreel beraad aanvragen over ethische vragen, zoals vrijheidsbeperking of zorg bij het levenseinde. Anneke de Hoop (adhoop@elver.nl) helpt u graag met deze vragen.