Logopedie

Logopedie

Praten, horen, begrijpen en begrepen worden, eten en drinken zijn soms lastig voor mensen met een verstandelijke beperking. Onze logopedisten kunnen daar wat aan doen. Ze leren jou om contact te leggen met de mensen om je heen en om op een veilige en prettige manier te proeven en te slikken.

Hoe werken de logopedisten?

Logopedie begint altijd met kijken en testen. Hoe praat, ademt, eet en drink je? Zoek je contact of vermijd je het contact? De logopedist test ook hoe goed je hoort, voelt of slikt. De resultaten bespreken ze samen met jou, familieleden en/of begeleiders. Daarna volgt in overleg een oplossing, bijvoorbeeld een aanpassing aan de omgeving of een oefenprogramma.

Een paar voorbeelden waar onze logopedisten bij kunnen helpen:

  • De mensen om je heen leren begrijpen
  • Contact maken
  • Duidelijk maken wat je bedoelt
  • Begrijpen wat je vandaag gaat doen
  • Beter horen met behulp van een gehoorapparaat en training
  • Meer en beter praten
  • Eten en drinken zonder hoesten en verslikken
  • Eten geven en tandenpoetsen zonder strijd
  • Smaak beleven of ervaren. Ook bij sonde voeding

Totale Communicatie

Soms is het lastig om te praten of is dit zelfs bijna onmogelijk. De methode Totale Communicatie biedt dan toch kansen om met elkaar te communiceren. De logopedisten gaan uit van wat jij kan en wil, en passen zich daarop aan. Ze leren je ouders/familieleden ook om dat te doen en maken samen een communicatieplan. Centraal staan de manieren van communicatie, bijvoorbeeld lichaamsbewegingen, gezichtsuitdrukkingen, oogcontact, gebaren of voorwerpen. Daarmee krijg je toch de ruimte om mee te doen. Je kan iets op een andere manier uiten en wordt beter begrepen. Dat scheelt veel boosheid en agressie en maakt de communicatie waardevoller.

Samenwerking met andere specialisten

De logopedisten werken veel samen met de andere specialisten van het Elver Behandelcentrum. Specialisten die de mogelijkheden van mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking precies kennen en benutten. Met de Arts Verstandelijk Gehandicapten, maar ook met de gedragskundige, ergotherapeut of fysiotherapeut. Zo kunnen we de best mogelijke hulp bieden.

Hoe kan je onze specialisten inschakelen?

Heb je een vraag over logopedie, het Elver behandelcentrum of zoek je hulp bij meer complexe problemen? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. Je kan ons bereiken via telefoonnummer 0314 – 69 69 99 (op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur) of per mail behandelcentrum@elver.nl