Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Maatschappelijk werk

De zorg voor uw kind of familielid met een verstandelijke beperking toevertrouwen aan Elver is een grote stap. Daar kunt u praktische vragen over hebben, bijvoorbeeld over geld, regels en afspraken. Het is ook mogelijk dat u verdrietig bent of twijfelt. Onze maatschappelijk werkers helpen u graag om uw praktische en persoonlijke vragen te beantwoorden.

Hoe werken de maatschappelijk werkers?

De maatschappelijk werker heeft veel ervaring met persoonlijke en praktische vragen. Vragen die horen bij de zorg voor een kind of volwassene met een verstandelijke beperking. Thuis, op school, op het werk, bij de dagbesteding of in een instelling als Elver. Enkele voorbeelden:

  • Hoe kan ik omgaan met problemen die ik ervaar door de beperking van mijn kind of familielid?
  • Hoe kan ik omgaan met veranderingen, verdriet, twijfel, boosheid en schuldgevoel?
  • Wat mag ik van de samenwerking met Elver verwachten?
  • Wat kan en mag ik zelf doen?
  • Hoe kan ik problemen oplossen in relaties: met mijn kind, mijn familie, begeleiders van Elver?
  • Hoe vraag ik een uitkering of ondersteuning via de WMO aan?
  • Hoe kan ik de wettelijke vertegenwoordiging voor mijn kind of familielid goed regelen?
  • Hoe zit het precies met sociale en financiële wetten en regels?

Als u zulke vragen hebt, kunt u een afspraak maken voor een gesprek. Samen met de maatschappelijk werker kijkt u naar de vragen, behoefte of verwachting die u hebt en de hulp die u kunt gebruiken. De maatschappelijk werker kijkt vervolgens welke stappen nodig zijn om tot een goede oplossing te komen, en wie daarbij kunnen helpen.

Samenwerking met andere specialisten

De maatschappelijk werkers werken samen met andere specialisten van Elver. Specialisten die de mogelijkheden van mensen met een lichte tot zeer ernstige verstandelijke beperking precies kennen en benutten. Dat kan de Arts Verstandelijk Gehandicapten zijn, maar ook de persoonlijk begeleider van uw kind of familielid. Zo kunnen we de best mogelijke hulp voor u en uw kind of familielid regelen.

Maatschappelijk werk aanvragen

Wilt u een maatschappelijk werker spreken of krijgt u liever eerst meer informatie? U kunt het Elver Behandelcentrum bereiken op 0314-69 69 99 of via behandelcentrum@elver.nl.