Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Pijn bestrijden bij Elver

Het is niet altijd duidelijk of uw kind of familielid pijn heeft. Of wat de pijn veroorzaakt. Het pijnteam zoeken het samen met u uit. Het pijnteam bestaat uit verschillende specialisten, zoals een arts, gedragsdeskundige, fysiotherapeut en groepsbegeleider. Iedereen past zijn eigen kennis en ervaring toe om de pijn te verminderen of te stoppen.

Welke mogelijkheden biedt het pijnteam?

Vragen waar het pijnteam u mee kan helpen zijn bijvoorbeeld:

  • Waarom gedraagt uw kind of familielid zich anders dan u gewend bent? Waarom roept of kreunt hij of zij bijvoorbeeld vaker? Heeft uw kind of familielid pijn, verveelt het zich, is het bang, boos of is er wat anders aan de hand?
  • Hoe ontwikkelt de pijn zich na een lange behandeling met pijnstillers? Wanneer kunnen we stoppen met medicijnen?
  • Waarom lijken medicijnen en de behandeling van een bekend ongemak niet meer te helpen? Wat is er wel nodig om de pijn te verzachten? Bijvoorbeeld als uw kind of familielid al jaren heupklachten heeft.

Hoe werkt het pijnteam?

Het pijnteam start vanuit de vraag: kunnen veranderingen in gedrag die u beschrijft te maken hebben met pijn? Zo ja, dan gaat het pijnteam aan de slag. Eén teamlid wordt uw persoonlijke coördinator. Dat is uw vaste contactpersoon zolang het onderzoek en de behandeling van uw kind of familielid duurt. Samen vult u vragenlijsten in om het pijngedrag te analyseren. Daarnaast observeert het team ook de momenten waarop uw kind of familielid pijn kan hebben, bijvoorbeeld tijdens de verzorging of bij het eten. Soms filmt het team die momenten ook.

Het team kijkt samen naar de resultaten en maakt vervolgens een plan om de pijn te verzachten of te stoppen. Dat kan door een aanpassing in het dagprogramma of de verzorging, maar ook met andere medicijnen of een hulpmiddel dat ervoor zorgt dat bewegen minder zwaar en dus minder pijnlijk wordt. Het pijnteam blijft uw kind of familielid begeleiden tot de pijn over is of er geen verbeteringen meer mogelijk zijn.

Pijngedraganalyse (PGA)

Hoe weet je of iemand met een verstandelijke beperking die niet kan praten pijn heeft? En hoeveel pijn is dat dan en wanneer? Wat kunnen we daaraan doen? De pijngedraganalyse (PGA) zoekt stap voor stap antwoorden op die vragen.

Pijnprofiel
De eerste stap is het pijnprofiel: een beschrijving van hoe uw kind of familielid pijn ervaart en hoe gevoelig hij of zij is. Ook eerdere ervaringen met pijn en hoe die zijn bestreden worden beschreven. Het profiel wordt samen met u gemaakt met behulp van een vragenformulier en een checklist.

Pijnbestrijdingsplan
De tweede stap is het pijnbestrijdingsplan. Daarin staan de veranderingen in gedrag die we willen onderzoeken en manieren om de pijn te bestrijden. Samen met u spreekt het pijnteam af hoe en wanneer bekeken wordt of de pijnbestrijding werkt. Die beoordeling gebeurt met de speciale observatielijsten. Welk gedrag laat uw kind of familielid na behandeling zien? Voelt hij of zij zich zichtbaar beter of moet er verder worden gezocht? De pijngedraganalyse stopt niet voordat uw kind of familielid geen last meer heeft van de pijn.

Samenwerking met andere specialisten

Het pijnteam werkt nauw samen met de andere specialisten van Elver. Specialisten die de mogelijkheden van mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking precies kennen en benutten. Dat kan de Arts Verstandelijk Gehandicapten zijn, maar ook een ergotherapeut, maatschappelijk werker of de persoonlijk begeleider van uw kind of familielid. Zo kunnen we de best mogelijke hulp voor u en uw kind of familielid regelen.

Pijnteam inschakelen

Wilt u het pijnteam inschakelen of krijgt u liever eerst meer informatie? U kunt Elver bereiken op 0314-69 69 99 of behandelcentrum@elver.nl.