Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Leren omgaan met prikkels

Een gestoorde prikkelverwerking van de zintuigen kan voor veel spanning of ongemak zorgen bij mensen met een verstandelijke beperking. Als uw kind of familielid met een verstandelijke beperking heel gespannen of juist suf en niet levendig reageert op prikkels, kan Sensorische Informatieverwerking (SI) therapie misschien helpen. Het SI-team bestaat uit verschillende specialisten, zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en psychomotorische therapeut. Samen leren zij mensen om beter te reageren op wat zij horen, zien, ruiken, voelen en proeven.

Hoe werkt het SI team?

Het SI-team kijkt eerst of het gedrag dat u beschrijft te maken kan hebben met een gestoorde prikkelverwerking. Zo ja, dan gaan de specialisten aan de slag. De behandeling begint vaak met kijken naar gedrag in dagelijkse situaties dat problemen geeft, bijvoorbeeld tijdens het wassen, aankleden of eten. De SI-therapeut maakt filmopnames en bespreekt die met u en het team.

Daarna volgt een advies of behandeling die het beste past bij u en uw kind of familielid. Meestal hoort daar ook een sensorisch dieet bij. De dagindeling en activiteiten worden zo aangepast dat uw kind of familielid zich het meest prettig voelt. SI-therapie kan bijvoorbeeld zorgen dat uw kind of familielid:

  • zich beter kan concentreren op school en werk
  • rustig kan blijven bij harde geluiden
  • kan aanraken en aangeraakt worden zonder stress
  • minder houterig beweegt en minder valt
  • (spier)spanning kan verminderen
  • wakker en levendig reageert
  • met smaak eet
  • meedoet met activiteiten

SI team inschakelen

Wilt u het SI team inschakelen of krijgt u liever eerst meer informatie? U kunt Elver bereiken op 0314-69 69 99 of behandelcentrum@elver.nl.