Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Kwaliteit en tevredenheid

Uitkomsten meten
Bij Elver meten we de kwaliteit van zorg door middel van vragenlijsten. Hoe vinden cliënten en/of behandelaren dat een behandeling verloopt? Op drie verschillende momenten wordt er gemeten: 0-meting (start), de tussenmeting (tijdens een behandeling) en kort voor de laatste behandeling. Dit noemen we Routine Outcome Monitoring (ROM). Het ROM biedt ons en cliënten informatie over de effectiviteit van behandeling.

Klachten?
Bij Elver streven we ernaar om de beste zorg te leveren aan onze cliënten. Het kan gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Als dat gebeurt, bespreek dat dan met ons. U kunt uw klacht op verschillende manieren oppakken:
• Ga zelf in gesprek
• De cliëntvertrouwenspersoon
• De klachtenfunctionaris
Bent u nog niet tevreden? Dan kunt u naar de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.
Wilt u meer weten over hoe om te gaan met een klacht? Klik dan hier.

Kwaliteitsstatuut
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut van Elver kunt u hier downloaden.