Palliatieve zorg binnen Elver

Palliatieve zorg binnen Elver

De visie van Elver op palliatieve zorg: ‘Leven toevoegen aan de dagen, in plaats van dagen aan het leven’. Voor Elver betekent dit 'leven met kwaliteit'

Wij vinden dat palliatieve zorg bij voorkeur gegeven moet worden in de ‘thuis’ omgeving van mensen. Mensen met een verstandelijke beperking hebben recht op dezelfde kwaliteit van zorg als hun medemensen. Daarbij hoort ook het recht om te weten waar men aan toe is als het gaat om gezondheid of levensverwachting, én het recht om dit weten te weigeren.

Werkgroep Palliatieve zorg

Elver heeft een werkgroep Palliatieve zorg die bestaat uit medewerkers van diverse disciplines. Deze werkgroep heeft zich bezig gehouden met de ontwikkeling van het handboek palliatieve zorg, het Wensenboekje, de palliatieve rapportage en de signaleringsfolders (voor verwanten en medewerkers). Ook de opzet van een waakteam is gerealiseerd, mochten naasten en medewerkers niet in staat zijn om te waken. We kunnen dan een beroep doen op vrijwilligers om deze taak op zich te nemen.

Samenwerken

In de regio werken we samen met andere professionals op het gebied van Palliatieve zorg om zo kennis en krachten te bundelen. Elver is aangesloten bij het Netwerk Palliatieve zorg West-Achterhoek. Hierin hebben diverse organisaties zitting, maar is Elver de enige vanuit de verstandelijk gehandicaptensector. Daarom zijn we ook aangesloten bij Kenniskring VG. Hierin zitten collega-instellingen en kunnen we specifieke zaken aangaande de VGZ bespreken en kennis met elkaar delen. Op deze manier zijn we ook een sterkere speler in de landelijke politiek.

Meer weten over palliatieve zorg?

Wil je meer informatie over palliatieve zorg? Neem contact op met onze medewerkers van het Zorgloket via 0314 69 69 99 (op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur).