Vergoedingen

Vergoedingen WLZ en ziektekostenverzekering

Vrijwel alle cliënten hebben een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg voor wonen, dagbesteding en behandeling. Daarnaast zijn alle cliënten verzekerd voor ziektekosten via een normale ziektekostenverzekering. Maar wat wordt nu door welke verzekering vergoed?

Vaak is het voor cliënten en wettelijk vertegenwoordigers niet duidelijk hoe welke zorg betaald wordt. Het wordt helemaal ingewikkeld als het gaat om aanvullende zorgverzekeringen. Een korte uitleg geeft mogelijk wat meer helderheid. De WLZ (Wet Langdurige Zorg) zorgt met de functie ‘behandeling’ voor de dekking van de specifieke behandeling die voortvloeit uit de handicap.

Dit betekent voor cliënten dat de volgende zorg door Elver wordt geboden:

 • Medische zorg door huisarts en AVG (Art Verstandelijk Gehandicapten), inclusief verpleegkundige zorg.
 • Orthopedagogische ondersteuning.
 • Paramedische zorg die samenhangt met de handicap.
 • Mondzorg.
 • Geneesmiddelen.
 • Hulpmiddelen die samenhangen met de handicap (beperkt).

Cliënten maken voornamelijk gebruik van hun ziektekostenverzekering voor:

 • Medische specialistische hulp.
 • Ziekenhuisopname.
 • Paramedische hulp die niet samenhangt met de handicap.
 • Behandeling door het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT).

De vraag of een aanvullende verzekering wenselijk is, heeft betrekking op behandelingen die niet door de WLZ en niet vanuit de basisverzekering worden gedekt.

Dit omvat een breed aanbod aan behandelingen. De volgende voorbeelden komen wat vaker voor:

 • Behandeling van gehoor en zicht.
 • Brillen, gehoorapparaten.
 • Paramedische zorg die niet samenhangt met een handicap. (bv revalidatie na een gebroken been) Let wel op, iedere verzekering heeft hiervoor andere regels en vergoedingen.
 • Alternatieve geneeswijze.

Op de vraag of het afsluiten van een aanvullende verzekering zinvol is, bestaat geen eenduidig antwoord. Het betreft een afweging van risico’s die voor onze cliënten net als voor alle Nederlanders heel persoonlijk is.