Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Gevarieerde dagbesteding Regio Achterhoek

Elk mens wil zijn dag zinvol doorbrengen. Maar hoe, dat is voor iedereen anders. Elver biedt daarom een breed spectrum aan dagbesteding.

Hieronder zie je de dagbestedingsgroepen in de categorie gevarieerde dagbesteding in de regio Achterhoek. Zit hier een geschikte werkplek tussen? Neem dan contact op met ons Zorgloket op telefoonnummer 0314 69 69 99 voor meer informatie.

< terug

Maak hieronder een keuze

Gele rondje - puzzelwerk

Gele Rondje (Nieuw-Wehl)

Bij het aanbieden van activiteiten is het belangrijk te kijken naar de persoonlijke interesse, maar ook wat ieders vermogen tot aanleren is. Dit voorkomt overvraging. We gaan structureel naar buiten. Wij verzorgen de afvoer van vuilnis en de aan/afvoer van de was. Daarnaast maken we ook gebruik van de huifkar en boemel, gaan paardrijden, maken muziek en gaan we naar de snoezel.

Gele Driehoek (Nieuw-Wehl)

Deze groep kijkt naar de interesses, wensen en mogelijkheden van de deelnemers. Actieve activiteiten zijn vooral gericht op buitenactiviteiten (vuilnis, waszakken, sjouwen, wandelen, fietsen). Groepsactiviteiten zijn o.a. snoezelen en huifkar rijden. Daarnaast zijn er nog activiteiten waarbij de nadruk ligt op sfeer en belevingsgerichte ervaringen.

Gele Bloem (Nieuw-Wehl)

Visie dagbestedingsgroep de Gele Bloem

Dagbestedingsgroep de Gele Bloem biedt verantwoorde en deskundige dagbesteding in een stimulerende omgeving. De groep wil gewoon doen, wat gewoon kan, aangepast aan de zorgvragen van onze deelnemers. Ze vinden het belangrijk dat deelnemers op een zinvolle en plezierige manier hun dag doorbrengen.

Groepsomschrijving

De Gele Bloem bestaat uit 9 deelnemers; mannen en vrouwen in de leeftijdscategorie 30 tot 70 jaar. Het is een groep met voornamelijk deelnemers met een ernstige tot zeer ernstige verstandelijk en/of meervoudige beperking, waarvan sommigen in combinatie met psychische problematiek en/of moeilijk verstaanbaar gedrag. Denk hierbij aan rolstoelgebruik, 1 op 1 begeleiding, slechtziend- of slechthorendheid, epilepsie en/of een stoornis in het autistimespectrum. Alle deelnemers worden door de dag heen individueel begeleid (wat een verkapte vorm van 1 op 1 begeleiding is).  

De deelnemers reageren sterk op elkaars gedrag. Er is humor, maar ook leedvermaak. Op sommige dagen/dagdelen kunnen ze samen genieten en op andere dagen wil iedereen individueel aan het werk. Bij het aanbieden van de activiteiten is het belangrijk om te weten waar ieders belangstelling ligt. Maar ook wat ieders vermogen tot aanleren is. Dit om vooral overvraging te voorkomen. De deelnemers gaan graag en regelmatig naar buiten, maar houden ook van gezelligheid in de ruimte. Het is aan het team om de balans tussen in- en ontspanning goed in de gaten te houden. 

Op de Gele Bloem heerst een respectvolle, stimulerende sfeer, waarin een ieder wordt gewaardeerd om wie hij is. Dit vinden zij één van de belangrijkste taken om dit zo te houden. Er wordt gewerkt volgens de methodiek Triple C en het P.A.C.T.

Begeleiding

Het team van Gele bloem bestaat uit 4 vaste medewerkers en (meestal) een stagiaire. Per dagdeel werken er 3 personen. De derde persoon richt zich vooral op de individuele en 1 op 1 begeleiding en is aanwezig van 10:00 tot 15:00 uur. In de ochtend bespreken de aanwezige begeleiders wie welke taken op zich neemt. 

Deelnemersbegeleiding

De Gele Bloem streeft ernaar om iedere dag: 

 • Gestructureerd te werken.
 • Duidelijk grenzen aan te geven en hier standvastig in te zijn.
 • Rust te hebben in de communicatie en uitstraling.
 • Overwicht te hebben en daarnaast een warme, menselijke nabijheid te bieden.
 • Signalen van deelnemers te kunnen lezen en daar tijdig op te reageren, vooruitzien en proactief te zijn.
 • Flexibel te zijn.
 • Bewust te zijn van gespreksvoering met collega’s, waar deelnemers bij zijn.

De activiteiten

Er staan een aantal vaste activiteiten in de weekprogrammering. Dit zijn snoezelen, muziek, sporten en huifkar rijden. Om het globale dagprogramma heen geeft de groep zelf inhoud aan de invulling van de rest van de dag. De activiteiten worden afgestemd op de dynamiek in de groep.

De activiteiten bestaan uit:

 • Voorlezen.
 • Zingen/muziek maken.
 • Knutselen.
 • Koken.
 • Wandelen/boodschappen doen.
 • Bewegen met spelmateriaal.
 • Werken volgens een thema.
 • Massage/make-up/voeten badje (wellness).
 • Puzzelen/blokken bouwen/”werkjes” doen.
 • Kleine boodschapjes doen binnen het gebouw.
 • Helpen met afwassen/afdrogen/schoonmaken/was opruimen/ koffie zetten.
 • Fun to go fiets.
 • Bus ritjes.
 • Spelletjes zoals bingo en bordspellen.
 • Films kijken op de beamer.

 

Gele Vierkant (Nieuw-Wehl)

Er zijn wekelijks een aantal vaste activiteiten. Dit zijn snoezelen, muziek en huifkarrijden. Daar omheen geeft de groep zelf invulling aan de dag. Dit wordt afgestemd op de dynamiek in de groep. Soms zijn de activiteiten met de hele groep maar dat kan ook in kleinere groepjes. De activiteiten bestaan onder andere uit: puzzelen, blokken bouwen, boodschappen doen, wandelen, bewegen met spelmateriaal, koken/bakken, zingen/muziek maken, voorlezen, snoezelen, nagels lakken etc.

Rode Wolk (Nieuw-Wehl)

Bij ons werken ouder wordende deelnemers met een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Sommigen in combinatie met moeilijk verstaanbaar gedrag en/of psychische problematiek. De activiteiten vinden plaats in een rustig tempo, zijn sfeergericht waarin structuur van belang is. We bieden activiteiten aan die passen bij de mogelijkheden en interesses van onze deelnemers. Activiteiten die wij aanbieden zijn o.a., snoezelen, huifkarrit, muziek, fun2go bike, creatieve activiteiten, kook/bakactiviteiten, seizoensgerichte activiteiten en sport en spel.

Rode Zon

Rode Zon (Nieuw-Wehl)

De activiteiten van de Rode Zon zijn heel divers. Wij verzorgen lunch voor dagbestedingsgroepen, hebben diverse kook- en bakactiviteiten en maken producten die vanuit de Sjop of vanuit de groep worden verkocht aan derden.

Rode Maan (Nieuw-Wehl)

Structuur, voorspelbaarheid en persoonlijk contact staan bij ons hoog in het vaandel. De deelnemers moeten voldoende geprikkeld worden. Dit wordt gedaan door een gevarieerd activiteitenaanbod en spelmateriaal dat binnen handbereik is.

Muziek (Nieuw-Wehl)

Wij streven er naar om muziek aan te bieden binnen het dagprogramma van zoveel mogelijk cliënten. Met muzikale middelen kunnen de motorische, verstandelijke, emotionele en sociale vaardigheden worden begeleid. De muziek wordt op maat aangeboden. De ene groep heeft behoefte aan activering terwijl een andere groep behoefte heeft aan rust.

Themagroep 1 (Nieuw-Wehl)

Themagroep 1 is een groep waarbij deelnemers op verschillende niveaus functioneren en samen werken. Binnen onze groep richten we ons op de ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Ons doel is vaardigheden vast te houden deze uit te dagen en uit te breiden. We spelen in op het hier en nu, afgestemd op de individuele behoeftes, en passen hier onze activiteiten op aan.

Meer in Regio Achterhoek