Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Kind en Jeugd Regio Achterhoek

Bij de dagbesteding van Elver voor kinderen en jongeren staat ontwikkeling, leren en het voorbereiden op de toekomst centraal. Daarbij is er ruimte om gewoon kind te zijn, ieder op zijn eigen unieke manier. Dit alles in een veilige, uitnodigende omgeving waar ook andere leeftijdsgenootjes zijn: zodat er van elkaar geleerd kan worden. Er wordt nauw samengewerkt met ouders, ondersteunende diensten zoals fysio, logopodie, SI, ergotherapie, PPD en wonen om zo de ontwikkeling op zoveel mogelijk manieren te stimuleren.

Binnen Elver is er de onderwijsgroep “De Ziep”, gevestigd in Didam, die nauw samenwerkt met het VSO. Daarnaast is er een Kind en Jeugd centrum: “De Opmaat” deze is gevestigd in Nieuw-Wehl. Binnen “De Opmaat” zijn de groepen: Octijn, Roebe, Zeevi, Boekel en Bollie gevestigd zijn. Vanuit deze basisgroepen zijn er daar ook veel groepsdoorbroken activiteiten.

Zit hier een geschikte werkplek tussen? Neem dan contact op met ons Zorgloket op telefoonnummer 0314 69 69 99 voor meer informatie.

< terug

Maak hieronder een keuze

De Ziep Didam

Onderwijszorggroep De Ziep (Didam)

De onderwijszorggroep (een project van Elver en de Ziep) bevindt zich in Didam. De groep bestaat uit negen leerlingen die, vanwege een hoge begeleidingsvraag of zorgvraag, niet mee kunnen draaien binnen het regulieren voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Bij ons leren ze schoolse vaardigheden, didactische vaardigheden, leespraat (woordherkenning), techniek, gym, atelier, koken (belevingsgericht en in de vorm van het aanleren van de vaardigheden), ICT, rekenen, tuin, zorg en welzijn, koffiekar binnen school, afvalkar, arbeidstraining en afvalverwerking.

Bollie dagbestedingskiezer.jpg (1)

Bollie (Nieuw-Wehl)

De groep biedt plaats aan acht jongeren die een intensieve zorgvraag hebben of die baat hebben aan deze begeleidingswijze en voorspelbare omgeving. De groep kenmerkt zicht door de veilige omgeving die herkenbaar, stimulerend en uitnodigend is. Van waaruit de deelnemers zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien en ontwikkelen. Voorbereidend op hun toekomst.

Octijn (Nieuw-Wehl)

Deze groep richt zich op kinderen en jongeren met een begeleidingsvraag voor diverse ontwikkelgebieden. Denk hierbij aan schoolse-, sociale-, motorische, ADL- en creatieve vaardigheden. Naast de vaste activiteiten is er ruimte voor de individuele daginvulling.

Roebe (Nieuw-Wehl)

Deze groep richt zich op jongeren met een hulpvraag voor diverse ontwikkelgebieden die hen voorbereiden op een dagbestedingsgroep elders binnen Elver of daarbuiten. Er wordt gewerkt volgens een vast dagprogramma, met ruimte voor de individuele daginvulling.

Dagbestedingsgroep Zeevi

Zeevi (Nieuw-Wehl)

Dagbestedingsgroep Zeevi is gericht op kinderen en jongeren tot een leeftijd van ongeveer 18 jaar. De groep biedt plaats aan 6 kinderen die een intensieve zorgvraag hebben of die baat hebben aan deze begeleidingswijze en voorspelbare omgeving. De groep kenmerkt zich door een warme sfeer waar aandacht en een aangepast tempo maken dat de kinderen de kans krijgen om aan te haken bij het dagelijkse leven, zich te ontwikkelen en zo te kunnen floreren.

Boekel (Nieuw-Wehl)

Dagbestedingsgroep Boekel richt zich op jongeren en jong volwassenen. De hulpvraag kan op diverse ontwikkelgebieden liggen, zowel zorgbehoefte als begeleidingsbehoefte. Er wordt veel in subgroepen gewerkt volgens een gestructureerd dagprogramma met hierin voldoende ruimte voor individuele daginvulling. Ook wordt er groepsdoorbroken gewerkt met de andere groepen binnen de Opmaat.

Meer in Regio Achterhoek