Bollie (Nieuw-Wehl)

Bollie (Nieuw-Wehl)

Nieuw Wehlseweg 23
7031 HW
Nieuw-Wehl

0314 69 69 11

Bollie is een activiteitengroep voor jongeren in de leeftijd van ongeveer 18 tot 25 jaar. De groep biedt plaats aan acht jongeren die een intensieve zorgvraag hebben of die baat hebben bij deze begeleidingswijze en omgeving. Activiteiten vinden plaats in een veilige omgeving die herkenbaar, stimulerend en uitnodigend is. Van waaruit jongeren zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien en ontwikkelen voorbereidend op hun toekomst. Ieder op zijn eigen manier.

De activiteiten zijn afgestemd op de individuele behoeften, interesses en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Er is afwisseling tussen ontwikkelingsgerichte, sensopatische en belevingsactiviteiten. Er wordt nauw samen gewerkt met de verschillende diensten die het behandelcentrum biedt. Er wordt gewerkt met de methodes Ervaar het maar en LACCS. Het is bedoeld als een doorstroomgroep. Wanneer zij die leeftijd bereiken, of er al eerder aan toe zijn, wordt er gezocht naar een andere passende en definitieve dagbestedingsplek.