Gele Bloem (Nieuw-Wehl)

Gele Bloem (Nieuw-Wehl)

Nieuw Wehlseweg 14
7031 HW
Nieuw-Wehl

0314 69 69 11

De Gele Bloem bestaat uit 9 deelnemers; mannen en vrouwen in de leeftijdscategorie 30 tot 70 jaar. Het is een groep met voornamelijk deelnemers met een ernstige tot zeer ernstige verstandelijk en/of meervoudige beperking, waarvan sommigen in combinatie met psychische problematiek en/of moeilijk verstaanbaar gedrag. Denk hierbij aan rolstoelgebruik, 1 op 1 begeleiding, slechtziend- of slechthorendheid, epilepsie en/of een stoornis in het autistimespectrum. Alle deelnemers worden door de dag heen individueel begeleid (wat een verkapte vorm van 1 op 1 begeleiding is).

De deelnemers reageren sterk op elkaars gedrag. Er is humor, maar ook leedvermaak. Op sommige dagen/dagdelen kunnen ze samen genieten en op andere dagen wil iedereen individueel aan het werk. Bij het aanbieden van de activiteiten is het belangrijk om te weten waar ieders belangstelling ligt. Maar ook wat ieders vermogen tot aanleren is. Dit om vooral overvraging te voorkomen. De deelnemers gaan graag en regelmatig naar buiten, maar houden ook van gezelligheid in de ruimte. Het is aan het team om de balans tussen in- en ontspanning goed in de gaten te houden.

Op de Gele Bloem heerst een respectvolle, stimulerende sfeer, waarin een ieder wordt gewaardeerd om wie hij is. Dit vinden zij één van de belangrijkste taken om dit zo te houden. Er wordt gewerkt volgens de methodiek Triple C en het P.A.C.T.

Begeleiding

Het team van Gele bloem bestaat uit 4 vaste medewerkers en (meestal) een stagiaire. Per dagdeel werken er 3 personen. De derde persoon richt zich vooral op de individuele en 1 op 1 begeleiding en is aanwezig van 10:00 tot 15:00 uur. In de ochtend bespreken de aanwezige begeleiders wie welke taken op zich neemt.

Activiteiten

Er staan een aantal vaste activiteiten in de weekprogrammering. Dit zijn snoezelen, muziek, sporten en huifkar rijden. Om het globale dagprogramma heen geeft de groep zelf inhoud aan de invulling van de rest van de dag. De activiteiten worden afgestemd op de dynamiek in de groep.

De activiteiten bestaan uit:

 • Voorlezen
 • Zingen/muziek maken
 • Knutselen
 • Koken
 • Wandelen/boodschappen doen
 • Bewegen met spelmateriaal
 • Werken volgens een thema
 • Massage/make-up/voeten badje (wellness)
 • Puzzelen/blokken bouwen/”werkjes” doen
 • Kleine boodschapjes doen binnen het gebouw
 • Helpen met afwassen/afdrogen/schoonmaken/was opruimen/ koffie zetten
 • Fun to go fiets
 • Bus ritjes
 • Spelletjes zoals bingo en bordspellen
 • Films kijken op de beamer.