Rode Maan (Nieuw-Wehl)

Rode Maan (Nieuw-Wehl)

Nieuw Wehlseweg 14
7031 HW
Nieuw-Wehl

0314 69 69 11

Deelnemers hebben een ernstige tot zeer ernstige verstandelijk beperkingen. Waarvan sommigen in combinatie met moeilijk verstaanbaar gedrag. Een dag in de week komt een deelnemer met een licht verstandelijke beperking helpen op de rode maan

• Er zijn enkele deelnemers die slechtziend/blind zijn, doof/slechthorend zijn.
• Tevens hebben enkele deelnemers epilepsie.
• Deelnemers kunnen verbaal nadrukkelijk aanwezig zijn.
• Enkele deelnemers is beginnende dementie geconstateerd
• Enkele deelnemers maken, met lange afstanden, gebruik van een rolstoel.

Begeleidingsstijl

De deelnemers hebben behoefte aan een rustige, maar tegelijkertijd ook een stimulerende begeleidingsstijl, aangepast aan hun tempo. De begeleiding geeft op een ontspannen maar duidelijke manier aan wat er van de deelnemers wordt verwacht. De begeleiding werkt hoofdzakelijk vanuit de LACCS methode (klik- en sensatiefase), waardoor deelnemers gestimuleerd worden tot ontplooiing, in standhouden van vaardigheden.

Activiteiten

De activiteiten vinden plaats in een rustig tempo, zijn sfeergericht waarin structuur van belang is. De deelnemers moeten voldoende geprikkeld worden, door een gevarieerd activiteitenaanbod en spelmateriaal. Activiteiten worden individueel gedaan of in een klein groepje (stemmen we af aan de behoeftes). Sommige activiteiten staan vast in het rooster zoals een ritje met de boemel, snoezelen, muziek, bak en kookactiviteiten, fun 2 go fiets. Activiteiten die wij verder zoal doen zijn; wandelen, sport en bewegen hiervoor maken wij gebruik van spullen uit de beweegcontainer, wellness, knutselen, af een toe een busritje.