Themagroep 1 (Nieuw-Wehl)

Themagroep 1 (Nieuw-Wehl)

Nieuw Wehlseweg 14
7031 HW
Nieuw-Wehl

0314 69 69 11

Themagroep 1 is een groep waarbij deelnemers op verschillende niveaus (verticale groep) functioneren en samen werken, waarbij we de goede BALANS in de groep centraal stellen.

Deze gevarieerde groepssamenstelling biedt mogelijkheden voor zorg- en begeleidings(intensieve) deelnemers. Binnen onze groep richten we ons op de ontwikkeling in de breedste zin van het woord. De basis waar vanuit wij werken is vertrouwen opbouwen en veiligheid bieden binnen een prettige sfeer.

Ons doel is vaardigheden vast te houden deze uit te dagen en uit te breiden. We spelen in op het hier en nu, afgestemd op de individuele behoeftes, en passen hier onze activiteiten op aan. Deze worden zowel individueel als in groepsverband aangeboden waarbij sociale interactie van belang is. Deelnemers leren van en met elkaar.

We richten ons op zelfontplooiing en schoolse vaardigheden waarbij taalontwikkeling en woordenschat van belang zijn. Hierbij maken we gebruik van diverse spelmaterialen maar ook de speelotheek zorgt voor vernieuwing. Het gebruik van de iPad speelt een belangrijke rol binnen het leren en we maken gebruik van de ICT mogelijkheden (beamer, Wii, internet). We spelen in op actuele thema’s en zijn graag creatief bezig in denken en doen.

Er is een goede samenwerking met themagroep 2 waardoor deelnemers kunnen en mogen kiezen binnen verschillende activiteiten.