Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Anders kijken, anders denken en anders doen

Leren van en met elkaar in een leeromgeving waarin theorie en praktijk zo dicht mogelijk bij elkaar staan. Het Graafschap College en Elver hebben de handen ineen geslagen om dit waar te maken. Vanaf september is een pilotgroep van vijf verpleegkundige (VP) leerlingen gestart. Zij werken gedurende hun opleiding aan deze nieuwe vorm van leren en zijn tot nu toe erg enthousiast.

12.10.2017

De vraag naar zorg verandert en de krimp in goed opgeleid personeel in de gehandicaptenzorg neemt toe. Hoog tijd om te kijken naar een nieuwe onderwijsvorm. Met deze nieuwe lesvorm gaan leerlingen niet meer naar school maar leren ze de theorie direct in de praktijk. Eén keer in de week krijgen leerlingen les bij Elver. Deze dag komt een docent van het Graafschap College naar Elver en bespreken ze samen praktijkvoorbeelden. De theorie wordt hiermee behandeld op basis van wat de leerlingen in de praktijk meemaken. Leren vanuit de werkvloer.

Nienke Smit (VP leerling): “Op school wordt naast de sector gehandicaptenzorg ook andere sectoren besproken, denk aan de thuiszorg. Dat heb je hier niet. Het is fijn om bepaalde situaties te bespreken met de andere leerlingen die hier ook werken. Je weet waar de ander het over heeft. Naast de schooldag hebben wij onderling ook nog contact. Dat is prettig als ik tips wil voor bepaalde situaties. Wat in de les besproken is kunnen we direct toepassen in de praktijk.”

Terug naar de basis is het uitgangspunt. Elke leerling heeft een werkbegeleider op de werkvloer. Ook de werkbegeleiders krijgen de ruimte om onderling te sparren of te overleggen met de docenten van het Graafschap College. Met deze nieuwe leervorm hopen we het voor iedereen interessant te maken, bijvoorbeeld ook voor eerstejaars en VMBO leerlingen. De pilot loopt zolang de opleiding duurt. Hierna wordt bekeken of het haalbaar is om er een vervolg aan te geven.