Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Benoeming nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Per 1 juli legt Hans Geerlink binnen Elver zijn rol als voorzitter van de Raad van Toezicht neer. Met het vertrek van Hans neemt Elver afscheid van een bevlogen en betrokken toezichthouder. Opvolger van Hans is Eric Hisgen, vertrekkend bestuursvoorzitter bij Amstelring, een organisatie voor Ouderenzorg.

05.06.2019

Hans Geerlink is lange tijd als voorzitter van de Raad van Toezicht bij Elver en voormalig Schreuderhuizen betrokken geweest. Het is dan ook logisch dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld in de totstandkoming in de fusie naar Elver. De afgelopen jaren heeft hij een enorme betrokkenheid richting bewoners, deelnemers en cliënten laten zien, een merkbare drijfveer in zijn rol als toezichthouder. Dit kenmerkte zich onder andere door zijn regelmatige opmerking: “Het gaat niet om ons, maar om de cliënt”. 

Eenvoud
Ook zijn eigen kennis en achtergrond als accountant heeft hij op juiste wijze weten in te zetten, om het goede financiële beleid binnen Elver te borgen. Het stellen van de juiste vragen was daarbij zijn kracht. Ondanks dat de toezichthoudende taken gebonden zijn aan richtlijnen, wist hij met enige ‘eigen’-wijsheid deze zo toe te passen dat ook dit aansloot bij zijn aandachtspunt ‘eenvoud’.

Nieuwe voorzitter
De op 1 juli aantredende voorzitter Eric Hisgen is geen onbekende in het zorglandschap. Met ruim 24 jaar ervaring als bestuurder in de Ouderenzorg draagt hij nu Elver een warm hart toe in zijn nieuwe rol. De kern van zijn aantreden ligt wat hem betreft vooral in de vraag die de Deelraad Cliënten hem stelde tijdens een kennismaking: ‘Wat ga jij toevoegen aan het geluk van de mensen van Elver’.

Door de juiste waarde toe te voegen als toezichthouder hoopt hij daar zeker een bijdrage aan te kunnen leveren. De pay-off van Elver ‘elk verhaal telt’ is wat hem betreft een juiste benadering.