Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

De Ziep en Elver rollen nieuw gezamenlijk onderwijsconcept uit

Ieder kind heeft recht op onderwijs en zorg. Het beste halen uit twee werelden en maximaal kunnen profiteren van het ‘gewone’. Met dat uitgangspunt zijn onderwijsinstelling De Ziep en zorgaanbieder Elver aan de slag. De samenwerking heeft geresulteerd in een passend onderwijs- en zorgaanbod voor jongeren met een beperking.

20.12.2017

Het nieuwe onderwijsconcept is bedoeld voor leerplichtige jongeren in het voortgezet onderwijs met een verstandelijke- of meervoudige beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag. Deze leerlingen hebben een zeer intensieve zorg- en begeleidingsbehoefte.

Visie

Het heeft voor elk kind meerwaarde om te ontwikkelen. Het onderwijs-zorgarrangement is voor leerlingen in de schoolsituatie waar de onderwijssetting knelt omdat er een nadrukkelijke behoefte aan begeleiding op zorg en/of gedragsproblematiek is. In het nieuwe onderwijsconcept is hier een verbinding in gemaakt.

Samenwerking

Deze samenwerking mag best uniek genoemd worden. Voor het eerst in de regio hebben een school voor voortgezet speciaal onderwijs en een zorginstelling de handen ineen geslagen om maatwerk te kunnen leveren aan de ontwikkelings- en zorgbehoeftes van deze kinderen.

De financiering en de personele bezetting worden gecoördineerd door beide instellingen. De ouders/verzorgers zijn nadrukkelijk betrokken bij de opzet en invulling van het project. De expertise van De Ziep als Elver worden in samenhang aangeboden en versterken elkaar.

Ontwikkelingsgericht

Elver beschikt binnen De Ziep over een dagbestedingsruimte. Het uitgangspunt is dat ieder kind zich in zijn/haar eigen tempo kan ontwikkelen. De leerlingen krijgen een aanbod op maat, zij kunnen aansluiten bij lessen en activiteiten in het gebouw. De leerling blijft in contact met leeftijdsgenoten en geniet door er deel van te zijn. Hij/zij groeit op tussen jongeren die hem/haar kunnen stimuleren. Ze halen het beste uit twee werelden; gewoon waar kan, speciaal waar nodig. Na drie jaar wordt het project met ingang van 1 januari 2018 omgezet in de duurzame samenwerking. Ouders en team zijn trots op behaalde resultaten.

Begeleidster Lisette samen met een aantal leerlingen aan het werk.
Foto: Begeleidster Lisette samen met een aantal leerlingen aan het werk.