Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Deelnemers dagbesteding ‘t Pleijwerk van Elver ontvangen diploma

Afgelopen woensdag 25 oktober heeft de Elver Academie diploma’s uitgereikt op ’t Pleijwerk in Arnhem. In bijzijn van hun familie ontvingen de trotse deelnemers René, Yannick en Bryan het felbegeerde papiertje.

27.10.2017

De drie deelnemers zijn werkzaam binnen de Timmerij van het activiteitencentrum in Arnhem. Het diploma ontvingen ze voor de werkzaamheden die ze verrichten in de Timmerij en de ontwikkeling die ze daarin de afgelopen tijd hebben doorgemaakt.

Portfolio
Met de diploma's voor respectievelijk Meubelmaker Timmerij, Assistent meubelmaker Timmerij en Boekhouder Timmerij hebben de deelnemers een portfolio ontvangen waarin staat beschreven op welke manier zij zich hebben ontwikkeld. De competenties die zijn ontwikkeld zijn gericht op zowel vakinhoudelijke als sociale werknemersvaardigheden.

Elver Academie

Naast de Timmerij gaan binnenkort ook de andere dagbestedingsgroepen van activiteitencentrum ’t Pleijwerk aan de slag met de Elver Academie. Aansluitend op de leerlijnen uit het onderwijs worden de ontwikkelmogelijkheden in de dagbestedingssituatie in beeld gebracht. Op deze manier ontstaan, naast zinvolle dagbesteding, ook ontwikkelkansen voor deelnemers om met erkende certificaten/diploma’s als vakman in te stromen binnen het reguliere bedrijfsleven.

De drie deelnemers van de dagbestedings ’t Pleijwerk, groep Timmerij, hebben hun Elver Academie diploma in ontvangst genomen.  V.l.n.r: Yannick, René en Bryan.

Afbeelding: De drie deelnemers van de dagbestedings ’t Pleijwerk, groep Timmerij, hebben hun Elver Academie diploma in ontvangst genomen. V.l.n.r: Yannick, René en Bryan.