Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Toewerken naar één nieuwe centrale cliëntenraad

Met instemming van en in samenwerking met de cliëntenraden van Fatima Zorg en Schreuderhuizen zijn de afgelopen periode voorbereidingen getroffen om te komen tot één nieuwe centrale cliëntenraad binnen Fatima Schreuder Groep.

28.04.2015

Een werkgroep heeft onder leiding van een externe deskundige eind vorig jaar advies uitgebracht over een nieuwe structuur voor cliëntmedezeggenschap. In de werkgroep hadden leden van de cliëntenraad Fatima Zorg en leden van de cliëntenraad Schreuderhuizen zitting.

Het advies is door de bestuurder overgenomen en behelst het vormen van een centrale cliëntenraad bestaande uit twee deelraden: een deelraad cliënten en een deelraad cliëntvertegenwoordigers. De deelraad cliënten bestaat daarbij voorlopig uit de bestaande deelraad cliënten Fatima Zorg en de bewonersraad Schreuderhuizen.

De cliëntenraden van Fatima Zorg en Schreuderhuizen is daarna om advies gevraagd aangaande de door de werkgroep voorgestelde structuur. De cliëntenraad Schreuderhuizen heeft positief geadviseerd. De cliëntenraad Fatima Zorg heeft aangegeven niet te kunnen instemmen met één onderdeel uit het voorstel. Dit betreft de voorwaarde dat leden van de deelraad cliëntvertegenwoordigers geen bestuursfunctie mogen bekleden bij een familievereniging. Deze voorwaarde is opgenomen omdat het belang van familieleden nu eenmaal op gespannen voet kan staan met het gemeenschappelijke belang van cliënten en iedere mogelijke belangenverstrengeling moet worden voorkomen.
De kwestie is inmiddels voorgelegd aan de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden,  die gevraagd is hier een uitspraak over te doen. Naar verwachting doet de commissie nog voor de zomer uitspraak en kan rekening houdend met die uitspraak na de zomer toegewerkt worden naar één nieuwe centrale cliëntenraad.