Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Elver neemt afscheid van bestuurder Ernst van Drumpt

Op donderdag 22 juni neemt Elver op gepaste wijze afscheid van haar bestuurder Ernst van Drumpt. Na 46 dienstjaren in de gezondheidszorg sluit hij zijn carrière bij Elver af met een Symposium over het thema ‘Echt zijn’.

31.05.2017

‘Echtheid’ en ‘Authenticiteit’ heeft in de 13 jaar dat Van Drumpt zich met veel passie en plezier heeft ingezet voor Elver altijd een rode draad gespeeld. Dit brengt het werken met de cliënten van Elver, mensen met een verstandelijke beperking, ook met zich mee.

Zichzelf zijn

“In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking gaan begeleiders en familieleden om met mensen die ‘zichzelf zijn’. Deze mensen spelen geen rol. Ze tonen zich zoals ze zelf zijn, met fraaie en minder fraaie kanten. Aan hun gedrag, uitdrukking en emotie kun je zien hoe zij zich voelen. Een serieus blijde cliënt glimlacht, straalt of maakt zelfs sprongetjes van vreugde. Een serieus angstige cliënt roept, schreeuwt of slaat om zich heen. Mensen met een verstandelijke beperking zijn oorspronkelijke mensen, zij hoeven geen rol te spelen en daar kunnen anderen nog van leren”, aldus Ernst van Drumpt.

Toekomst

Naast zijn werk voor Elver heeft Van Drumpt zich ook ingezet voor de ontwikkeling van gehandicaptenzorg in Suriname, een land waar hij zijn hart aan verloren heeft. De komende jaren hoopt hij zich nog wel actief in te zetten voor de verdere ontwikkeling van zorg en dienstverlening, zowel in Nederland als in Suriname.