Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Medewerkerstevredenheidsonderzoek “Lekker werken bij Elver”

Elver hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en brengt regelmatig de mening van medewerkers in kaart. Eind vorig jaar is het medewerkerstevredenheidsonderzoek “Lekker werken bij Elver” uitgezet onder 1288 medewerkers.

19.05.2017

Dit onderzoek nieuwe stijl moest antwoord geven op de vraag “Hoe staan mensen binnen Elver in hun kracht?” De vragen waren gericht op verschillende onderdelen:
- Ik& mijn organisatie
- Ik& mijn team,
- Ik& mijn werk
- Ik & mijn balans

Elver werd in de voorbereiding en de verwerking van de gegevens begeleid door Qidos, specialist op het gebied van mens & werk. In dit artikel worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek weergegeven. Onderstaande afbeelding is een samenvatting hiervan en geeft een beeld van de behaalde scores.


Klik op de afbeelding om het te vergroten.

Hieronder enkele belangrijke punten uit het rapport:

Ik & mijn organisatie:

  • 86% van de medewerkers is tevreden over zijn/haar werk bij Elver als organisatie. Zij vinden dat hun werk zinvol is en betekenis geeft aan hun leven (88%). Dit zie je ook terug in de roze bol “Doe waar je trots op bent”.

Ik & mijn team:

  • Circa 90% van de medewerkers geeft aan voldoende ondersteund te worden door het team in zijn/haar functioneren, zich vertrouwd te voelen in het oplossen van problemen en voldoende ruimte te krijgen binnen het team om verantwoordelijkheid te nemen. Ruim de helft ervaart voldoende ondersteuning in de ontwikkeling naar zelfstandige teams. Een aandachtspunt voor de cultuur bij Elver is dat we best wat meer onze successen mogen vieren!

Ik & mijn werk

  • Ruim 90% van de medewerkers geeft aan dat het helder is welke taken hij/zij moet uitvoeren, bekend te zijn met de nieuwe manier van werken en in staat te zijn om deze manier ook toe te passen.

Ik & mijn balans

  • 92% van de medewerkers geeft aan nog steeds te leren in zijn/ haar functie en 85% zou met plezier een cursus ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling willen volgen, maar bijna een kwart doet dit pas als het echt moet.
  • Ruim driekwart van de medewerkers ervaart een goede persoonlijke balans tussen werk en privé. Zij voelen zich vitaal, gezond en energiek, en kunnen de werkdruk goed aan.

Wij zijn blij met bovenstaande resultaten. Goede tevredenheid van het werk heeft weer directe invloed op de kwaliteit van de zorg!