Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport (Meva) & Regioplus op werkbezoek bij Elver

Woensdag 25 januari had Elver bezoek van VWS (MEVA) en Regioplus. Michiel Geschiere van de MEVA: “Een belangrijke voorwaarde voor goede zorg nu en in de toekomst is dat er voldoende en goed opgeleid personeel beschikbaar is.” Dat is een beleidsvraagstuk waar MEVA zich mee bezig houdt. Samen met bestuurder Ernst van Drumpt en procesregisseur Sandra Kerklaan gingen ze op bezoek bij twee woningen.

16.02.2017

Het bezoek op de woningen was zeer interessant. Michiel: “De korte gesprekken met de mensen op de werkvloer tijdens de rondleiding waren erg boeiend. Ze waren heel open over hun dagelijkse werkzaamheden, hun trots, hun motivatie en hun – vooral kleine – frustraties. Heel inspirerend hoe betrokken het personeel is bij het welzijn van de bewoners van Elver.”

Michiel: “Met ons bezoek aan Elver wilden we meer weten hoe het personeelsbeleid is ingericht. We horen graag uit de praktijk welke kansen jullie zien voor de toekomst, maar ook waar jullie af en toe tegenaan lopen. Belangrijke thema’s hierbij zijn de verhouding tussen HBO en MBO opgeleid personeel, de inzet van vrijwilligers en de beschikbaarheid van AVG’s. Ook zijn we erg geïnteresseerd of de inhoud van de opleiding goed aansluit bij de dagelijkse werkzaamheden bij Elver en wat Elver zelf doet om personeel verder op te leiden.”

“Het is mooi om te zien hoe Elver lef toont en kansen benut. Mooie voorbeelden die aansluiten bij Zorgpact als werk-leercentrum in de regio; het openstellen van de locatie voor sociale activiteiten in de buurt en het gebruik van domotica.”Het bezoek was niet alleen informatief geweest voor het ontwikkelen van beleid voor opleidingen in de zorg, maar gaf ze ook energie om de zorg weer een stapje verder te brengen. Zij doen dat samen met andere partijen. “Het is zeer waardevol en verhelderend om regelmatig te horen waar mensen in de praktijk tegenaan lopen, welke goede ideeën er leven en hoe het beleid in de praktijk uitpakt!”