Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Prokkelweek

Vanaf maandag 12 juni is het weer zover, de jaarlijkse Prokkelweek! Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Dat kan tussen twee mensen zijn, maar ook in een groep. Iedereen kan mee doen en het kan overal plaatsvinden; in buurten, bedrijven, en (zorg)instellingen, met woningcorporaties, met fondsen, bij een speeltuinvereniging of op een (kinder)boerderij. In 2017 is de Prokkelweek van maandag 12 t/m zaterdag 17 juni.

09.06.2017

Bij Elver doen we al ruim vijf jaar mee aan de Prokkelweek. Ook dit jaar hebben de Jobcoaches samen met de coördinator vrijwilligerswerk weer leuke en prikkelende ontmoetingen georganiseerd. Hoe de week eruit ziet vind je hier: 

Maandag 12 juni: Sterrenslag 
Vijf bewoners gaan samen met twee begeleiders naar Utrecht om deel te nemen aan de Sterrenslag. De landelijke opening van de Sprokkelweek. Samen met vijf medewerkers van het UWV (locatie Arnhem) nemen ze deel aan de zeskamp.

Dinsdag 13 juni: Interne Prokkelstage
Drie cliënten gaan voor één dag op een andere werkplek een “Prokkel” stage lopen. Ze gaan naar de Sjop, de klussengroep en naar de wasserij.

Woensdag 14 juni: Demonstratie rolstoeldansen
Lisa en Kevin geven twee rolstoeldans demonstraties. Iedereen is van harte welkom. De eerste demonstratie is om 14.00 uur en de tweede rond 14.30 uur in Banningshof. Ook kan je samen met Kevin, Lisa en/of hun dansgroep het rolstoeldansen zelf ervaren. Bekijk hier de flyer.

Woensdag 14 juni: Interne Prokkelstage
Drie cliënten gaan voor één dag op een andere werkplek een “Prokkel” stage lopen. Ze gaan naar de keuken, de Rode Zon en naar Hoef ¾.

Donderdag 15 juni: Interne Prokkelstage 
- 17 leerlingen van het leerjaar verpleegkunde van het ROC IJssel, lopen één dag stage bij diverse dagbestedingsgroepen. Zoals Simonshof, Sjop & Atelier, Rode Zon, De Opmaat, Onderhoudsgroep, Groene Maan, Rode Vierkant, Dierengroep en één student bij de Medische dienst.
- 1 cliënt gaat voor één dag op een andere werkplek een “Prokkel” stage lopen. Namelijk naar restaurant Banningshof

Donderdag 15 juni: Externe Prokkelstage
Acht cliënten van Elver gaan één dag stage lopen bij het UWV locatie Arnhem.

Vrijdag 16 juni: Natuurbelevingswandeling
IVN Rijn-IJsselstreek gidsen houden een natuurbelevingswandeling over het terrein van Elver.
Het begint om 14.00 uur bij het dagbestedingscentrum ’t Maatwerk (duurt ongeveer ¾ uur). Bekijk hier de flyer.

Door mee te doen aan deze verschillende activiteiten breiden cliënten hun netwerk uit, leren ze nieuwe mensen kennen en ontdekken hoe het er op andere plaatsen aan toegaat: ervarend leren. En, zeker zo belangrijk, maken anderen kennis met de kwaliteiten en mogelijkheden van cliënten.