Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Twee Planetree Awards voor Elver

Sjan Schoemaker, groepsbegeleider wonen bij Elver, heeft vandaag de jaarlijkse Persoons Award ontvangen van Planetree Nederland voor haar enorme betrokkenheid bij de begeleiding van cliënten zelf, hun familie, groepsgenoten én begeleiders rondom het levenseinde. Mede dankzij de inzet van Sjan is het onderwerp palliatieve zorg veel beter bespreekbaar geworden. Daarnaast heeft ook het project ‘Participeren in de ouderenzorg’, een samenwerking met ouderenorganisatie De Drie Gasthuizen in Arnhem, een Planetree innovatie award gewonnen.

17.03.2016

Binnen Elver is Sjan Schoemaker hét gezicht van de palliatieve zorg. Zij benadrukt voortdurend het belang van gerichte aandacht voor cliënten in de laatste levensfase, maar ook voor hun naasten. Ook  inspireert en schoolt ze haar collega’s. Zij heeft daarnaast een belangrijke bijdrage geleverd in de totstandkoming van het Elver wensenboekje. Het wensenboek is een werkboek waarin mensen met een verstandelijke beperking hun wensen rondom levenseinde en overlijden kunnen vastleggen. Het boek is geschreven in beeldtaal, zodat ook cliënten die niet kunnen lezen het wensenboek kunnen gebruiken. Het wensenboek wordt niet alleen door cliënten en begeleiders van Elver gebruikt, maar blijkt ook in privé situaties een goed middel om over dit soms zware onderwerp te beginnen. Het wensenboek is gratis te downloaden via: www.elver.nl/downloads.

Innovatie Award voor ‘Participeren in de ouderenzorg

Vanuit de dagbesteding van Elver begonnen zeven cliënten met het uitvoeren van verschillende werkzaamheden zoals het bijhouden van de tuin, het afvoeren van vuilnis, het ophalen van oud papier bij kantoren, het verzorgen van de dieren, maar ook het assisteren in de keuken en op de woonafdeling. Het project verloopt zo succesvol, dat het zal gaan uitbreiden in dagen en aantal cliënten. Er is een win-winsituatie ontstaan: bij De Drie Gasthuizen worden werkzaamheden gedaan die anders waren blijven liggen, voor de bewoners van de Drie Gasthuizen brengt het extra aandacht en gezelligheid en voor cliënten van Elver is het een uitermate geschikte werkplek: er is geen tijdsdruk voor het afronden van de werkzaamheden en het werk vergroot het gevoel van eigenwaarde omdat het zinvol en nuttig werk is, dat door iedereen gewaardeerd wordt.

Over Planetree
Planetree staat voor mensgerichte zorg. Hoe de Planetree visie, aanpak, netwerk en certificering kunnen helpen om ook in iedere organisatie de best mogelijke mensgerichte zorg te verwezenlijken, lees je op www. planetree.nl