Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Tweede Elver BBL klas van start in november

Eind 2017 realiseerden Elver, het Graafschap College en het Werkgeversservicepunt (WSP) een extra BBL-opleiding Maatschappelijke Zorg, een combinatie van werken en leren, bij Elver in huis. Een praktijkgerichte opleiding als antwoord op de krapper wordende arbeidsmarkt, terwijl het aantal vacatures in de zorg toeneemt. Na een succesvolle start van de eerste ‘Elver BBL klas’ in februari van dit jaar, gaat in november de tweede klas van start.

30.08.2018

Studenten komen uit een andere branche of hebben ooit in de zorg gewerkt en willen weer terug. In februari werd gestart met een klas van 25 enthousiaste studenten van 18 tot 55 jaar. Naar aanleiding van dit eerste traject bleek er zoveel interesse dat een tweede klas kon worden gevormd, die in november start. Binnen een jaar tijd zijn 50 potentiële beroepsbeoefenaren geïnteresseerd voor de sector. Voormalig vrachtwagenchauffeur en student uit de eerste lichting Halvar Kers: “Ik heb nog geen dag spijt van de overstap naar Elver. Als je een knuffel krijgt van een deelnemer dan is dat heel bijzonder. Nooit gedacht dat ik zo zou worden, want ik ben helemaal niet iemand die snel en veel knuffelt. Maar met deze deelnemers kan je niet anders dan een dikke knuffel teruggeven.”

Leren in de praktijk van Elver

De studenten van de Elver BBL klas leren de theorie in de praktijk en krijgen les binnen de muren van Elver. De docenten van het Graafschap College komen naar Elver toe. Er zijn korte lijnen tussen docent, werkbegeleider en de student. “Het onderwijs samen met de praktijk en docenten vormgeven verbindt. Je merkt dat de studenten zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor de organisatie. Dit komt de kwaliteit van de zorg voor bewoners ten goede.” geeft docent Karin Heuvelink aan. Het Graafschap College baseert de opleiding op de individuele ervaring en behoefte van de student zodat een maatwerktraject ontstaat. Karin: “Dat maakt deze opleiding uniek. Studenten kunnen waar mogelijk de opleiding eerder afronden maar wanneer ze meer tijd nodig hebben, er ook langer over doen.”

Optimale afstemming

Door de intensieve samenwerking kan een optimale afstemming worden verkregen tussen de leervraag vanuit het werkveld, de student en de kwalificaties die nodig zijn om het diploma te behalen. De Elver BBL klas is niet de eerste stap die Elver maakt in het meer verbinding leggen tussen school en werkveld. Elver werkt al enige tijd met de Praktijk Ervaringsgerichte leerroute (PEGL) en heeft een wijkleercentrum, waar studenten en stagiaires terecht kunnen met vragen die ze in de praktijk hebben ontdekt.