Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Uitnodiging Studiedag Commissie Ethiek

De Commissie Ethiek van De Passerel, Elver, SIZA en Zozijn organiseert een studiedag rondom het thema “Risico’s nemen, risico’s mijden”. Dit is een keuze uit de thema’s die tijdens de evaluatie van de vorige studiedag door de deelnemers zijn voorgesteld.

07.07.2017

Voor: medewerkers, cliënten, cliëntvertegenwoordigers en vrijwilligers.
Plaats van ontmoeting: zalencentrum Banningshof van Elver, Nieuw Wehlseweg 14, Nieuw Wehl. Parkeergelegenheid voorbij hoofdingang, links van de Medische Dienst.
Datum en tijd: donderdag 5 oktober 2017 van 12.00 – 17.00 uur. Van 12.00 tot 12.30 uur inloop met lunch, aansluitend start het programma.
De toegang en de lunch zijn gratis.

Het doel van de studiedag is dat deelnemers zich bezinnen op de relatie tussen een goed leven voor mensen met een (verstandelijke) beperking en het nemen van risico’s. Soms is risico’s nemen nodig om dingen te leren en te proberen; om invulling te geven aan dat goede leven. Soms is het nodig om risico’s te mijden vanwege het gevaar of vanwege de regels en afspraken die er zijn. Wat is precies verantwoord risico nemen? Tijdens deze studiedag zullen deelnemers zich bewust worden van de hiermee samenhangende uitdagingen en dilemma’s.

Het maken van verantwoorde keuzes, binnen het spanningsveld van een goed leven en eventuele risico’s, zal tijdens deze studiedag centraal staan.

Tijdens de studiedag wordt het thema belicht vanuit het cliëntperspectief, het begeleidersperspectief, het perspectief van de cliëntvertegenwoordiger (verwant) en het beleidsperspectief. De inleidingen op het thema worden verzorgd door Geraline Leusink, medisch directeur Siza, Gonny van Dalfsen, hoofdinspecteur IGZ en een OR-lid van Elver.

U kunt zich opgeven voor één van de volgende workshops:
o Workshop cliëntperspectief (een workshop speciaal voor cliënten)
o Workshop Cliëntvertegenwoordigers-/verwantenperspectief
o Workshop Begeleidersperspectief
o Workshop Beleidsperspectief

Opgave graag vóór maandag 25 september 2017 bij Yvonne Bos, secretariaat Commissie Ethiek, o.v.v. naam plus zorgorganisatie/ workshop van uw voorkeur / wel of geen ADL-hulp.
E-mail: Y.Bos@zozijn.nl of Post: Secretariaat Commissie Ethiek, t.a.v. Yvonne Bos, Postbus 10, 7390 AA Twello.