Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Uitnodiging Thema Studiedag Commissie Ethiek

Eigen Regie voor cliënten of ook de Cliënt Centraal zijn begrippen die in het zorglandschap een centrale plaats hebben gekregen. Zorgorganisaties voor mensen met een beperking zien het als hun uitgangspunt om cliënten waar mogelijk eigen regie op hun leven te geven of hen tenminste hierin te ondersteunen.

23.10.2015

De Commissie Ethiek van De Passerel, Elver, SIZA en Zozijn organiseert een studiedag rondom het thema Eigen Regie.
Deelnemers: medewerkers, cliëntvertegenwoordigers/ verwanten en vrijwilligers.
Plaats van ontmoeting: zalencentrum Banningshof van Elver in Nieuw Wehl.
Tijdstip: donderdag 21 januari 2016 van 12.00 – 17.00 uur. De toegang is gratis.

Klik hier voor meer informatie.