Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Vooraankondiging Thema Studiedag Commissie Ethiek

De Commissie Ethiek van De Passerel, Elver, SIZA en Zozijn organiseert een studiedag rondom het thema “Risico’s nemen, risico’s mijden”. Dit is een keuze uit de thema’s die tijdens de evaluatie van de vorige studiedag door de deelnemers zijn voorgesteld.

19.05.2017

Doel van de studiedag is dat deelnemers zich bezinnen op de relatie tussen een goed leven voor mensen met een (verstandelijke) beperking en het nemen van risico’s. Soms zijn risico’s nemen nodig om gezamenlijk dingen te leren en te proberen; om invulling te geven aan dat goede leven. Soms is het nodig om risico’s te mijden vanwege het gevaar of vanwege de regels en afspraken die er zijn. Wat is precies verantwoord risico nemen? Tijdens deze studiedag zullen deelnemers zich bewust worden van de hiermee samenhangende uitdagingen en dilemma’s.

Deelnemers: medewerkers, cliënten, cliëntvertegenwoordigers en vrijwilligers.
Plaats van ontmoeting: zalencentrum Banningshof van Elver in Nieuw Wehl.
Tijdstip: donderdag 5 oktober 2017 van 12.00 – 17.00 uur.
Van 12.00 tot 12.30 uur is de inloop met lunch. Aansluitend start het programma.
De toegang is gratis.

Hoe heilig is veilig? In hoeverre zijn cliënten, medewerkers en cliëntvertegenwoordigers geneigd risico’s te nemen of te mijden? Welke verschillende overwegingen hebben zij? En hoe kan er het beste met verschillende visies op risico’s nemen en mijden omgegaan worden? In hoeverre wordt verantwoordelijkheid gegeven aan begeleiders en cliëntvertegenwoordigers? In welke mate ondersteunen protocollen en systemen goede zorg en het nemen van risico’s, en wanneer niet? Welke rol kunnen leidinggevenden en inspectie spelen in het verantwoord nemen van risico?

Het maken van verantwoorde keuzes binnen het spanningsveld tussen een goed leven en daarmee gepaard gaande risico’s zullen tijdens deze studiedag centraal staan.
Tijdens de studiedag willen wij het thema belichten vanuit vier perspectieven:
• het cliëntperspectief;
• het begeleidersperspectief;
• het perspectief vanuit de cliëntvertegenwoordiger (verwant);
• het beleidsperspectief.
Er zullen lezingen en workshops zijn. De Raden van Bestuur van de vier verschillende zorgorganisaties ondersteunen deze studiedag van harte.