Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Week van de Reflectie verzamelt hartverwarmende verhalen

Jaarlijks wordt in november de Week van Reflectie gehouden. Door het hele land worden inspirerende activiteiten georganiseerd op het gebied van reflectie, ethiek en moreel beraad en is er extra aandacht voor morele vragen in de dagelijkse praktijk.

02.07.2015

Bijzonder is dat door alle sectoren in de gezondheidszorg wordt deelgenomen. Als activiteit voor deze week verzamelde de Commissie Ethiek verhalen van cliënten, verwanten, medewerkers en bestuurders vanuit het thema “Met hart en ziel voor goede zorg”. In de Nieuwsbrief Commissie Ethiek van mei 2015 treft u deze Hartverwarmende verhalen aan.