Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Bestuur en toezicht

De raad van bestuur van Elver bestaat uit één persoon, mevrouw I.W.G. (Irma) Harmelink.

"Sinds 15 februari 2017 ben ik bestuurder bij Elver. Een mooie uitdaging waarbij een wens van vroeger in vervulling is gegaan. Na mijn opleiding HBO-verpleegkunde wilde ik als wijkverpleegkundige aan de slag of als verpleegkundige in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Destijds werd het de wijkverpleging.

Na een aantal jaren in de praktijk te hebben gewerkt, maakte ik de overstap naar een managersfunctie. Daarna volgde mijn eerste bestuurdersfunctie bij Naviva Kraamzorg om vervolgens als bestuurder bij ZorgAccent, een organisatie voor verpleging, verzorging en thuiszorg in Twente, aan de slag te gaan.

Dat mijn wens van destijds uitkomt om te werken voor mensen met een verstandelijke beperking, doet mij veel plezier. Bij Elver spreekt mij vooral het werken vanuit de visie dat elk verhaal telt erg aan. Hiermee bedoelen we dat elke cliënt uniek is en dat we ons met volle aandacht verdiepen op welke wijze wij kunnen bijdragen aan een plezierig leven voor die cliënt. Dat we dit samen doen met familie, vrienden, vrijwilligers en andere betrokkenen is vanzelfsprekend. Bij Elver is mijn bestuurdersrol een solofunctie, wat uiteraard niet betekent dat ik het alleen doe. Met mij werken ruim 1200 mensen bij Elver die allemaal vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid hun steentje bijdragen. Samen hebben we veel kennis en kunde en maken we de ambities van Elver waar.

Met mijn man Hans woon ik in Twente. Mijn twee dochters Marijke en Lianne en mijn zoon Frank zijn oud en wijs genoeg om zelfstandig door het leven te gaan. Ik heb overigens gemerkt dat ik met mijn Twentse dialect best uit de voeten kan als ik wil aansluiten met het dialect uit deze streek."

 De leden van de raad van toezicht zijn:

  • de heer A.J. (Hans) Geerlink, voorzitter
  • mevrouw Y. (Yolanda) Winkelhorst
  • mevrouw L. (Louise) Rouwhorst
  • mevrouw G.W.H. (Wilma) Heesen
  • de heer J.L. (Jeroen) Kleinjan

V.l.n.r.: Hans Geerlink, Yolanda Winkelhorst, Louise Rouwhorst, Wilma Heesen en Jeroen Kleinjan.

De manier waarop de Raad van Toezicht toezicht wil houden en de uitgangspunten daarbij, zijn vastgelegd in het document “Visie op toezichthouden”.

Graag stellen de leden zich persoonlijk aan u voor:

Hans Geerlink, voorzitter raad van toezicht Elver
"Al geruime tijd ben ik, Hans Geerlink, als toezichthouder betrokken bij Elver. Toen in 2012/2013 de gesprekken voor het samengaan van Fatima Zorg en Schreuderhuizen van start gingen, deed ik dat als voorzitter van de raad van toezicht van Schreuderhuizen. Omdat Fatimabestuurder Ernst van Drumpt de bestuurder van de combinatie werd, was het handig dat de eerste voorzitter van de raad van toezicht van Elver vanuit de andere partner zou komen. En zo ben ik inmiddels alweer voor het vijfde jaar voorzitter van de toezichthouders. Met veel genoegen. Langzamerhand wordt het nu tijd om plaats te gaan maken voor een nieuwe voorzitter, maar zover is het nog niet.

Ik woon met mijn vrouw Mieke in het fraaie dorp Gorssel tussen Zutphen en Deventer. Leeftijd: 63 jaar. Dat betekent een heleboel levens- en werkervaring, maar nooit te oud voor nieuwe indrukken en ontwikkelingen.

Mijn achtergrond is financieel. Ik ben opgeleid als registeraccountant en heb tot en met 2009 me vooral bezig gehouden met controle- en advieswerk op openbare accountantskantoren. De laatste jaren doe ik niet zoveel specifiek accountantswerk meer, mijn werk bestaat meer uit het adviseren van ondernemers en instellingen op divers gebied. Verder ben ik sinds 2010 de duurzaamheid ingerold: in de gemeente Lochem is Coöperatie LochemEnergie ontstaan als initiatief van burgers die meenden dat er veel te veel over verduurzamen van onze samenleving wordt gepraat en te weinig gedaan. Als bestuurslid van LochemEnergie ben ik actief betrokken bij tal van projecten waarmee duurzaam energie wordt opgewekt: op daken van huurwoningen, van scholen, op bedrijfsgebouwen en in een zwembad. Op dit moment zijn we bezig met een project om stroom op te wekken met waterkracht uit een stuw in de rivier de Berkel bij Eefde. Intensief, maar leuk werk.

Uiteraard rij ik in een elektrische auto (ik weet het: de Chevrolet Volt is inmiddels oude techniek, maar hij voldoet nog uitstekend) en ben dus erg blij met het laadpunt dat bij Elver in Nieuw-Wehl en Arnhem is neergezet.

Naast mijn advieswerk en LochemEnergie heb ik nog een paar vrijwillige bestuurstaken in Gorssel, Lochem en Zutphen.

Als voorzitter van de raad van toezicht bij Elver heb ik vrij regelmatig contact met bestuurder Irma Harmelink en bestuurssecretaris Ton Oolthuis, die ook onze raad ondersteunt. Dat gebeurt ook tussen onze reguliere vergaderingen door als er aanleiding toe is.

En gelukkig is er ook regelmatig contact met anderen in de organisatie, deels via georganiseerd overleg met ondernemingsraad en cliëntenraad bijvoorbeeld. Zo hebben we in de loop van 2017 besloten dat we in de raad van toezicht wat vaker dan voorheen mensen uit de organisatie bij onze toezichtvergaderingen zullen uitnodigen om een specifiek Elver-onderwerp te bespreken.

We ontmoeten medewerkers, cliënten en cliëntvertegenwoordigers ook op andere momenten door ze ‘tegen het lijf te lopen’.

Een mooi proces in dat kader was de zoektocht eind 2016 naar een opvolger voor Ernst van Drumpt, wat we samen met deze groepen hebben gedaan. En eind 2017 deden we hetzelfde nog een keer toen we nieuwe toezichthouders zochten. Ik kijk met erg veel plezier terug op die processen: samen vanuit je eigen achtergrond bezig zijn voor de toekomst van Elver. Dat is ons als raad erg goed bevallen.

Eenmaal per jaar proberen we als individuele toezichthouders een bezoek aan een onderdeel of activiteit van Elver te regelen. Je bent dan natuurlijk nog steeds toezichthouder, maar we doen erg ons best gewoon mee te doen of zo onopvallend mogelijk aanwezig te zijn. Nieuwsgierig als we zijn zitten we wel vol vragen natuurlijk en vaak kom je tot leuke gesprekken.

Ik mocht afgelopen najaar mee met de tuingroep uit Arnhem die die dag bomen ging vellen in Wolfheze. Ondanks de druilerige dag werd het voor de groep van ongeveer 15 personen een productieve dag. Er gingen heel wat bomen om en vervolgens in stukken. Deels werden die op de aanhangwagen geladen en deels opgestapeld om later opgehaald te worden. Lekker werken met z’n allen, met gelukkig vanuit de begeleiders veel aandacht voor de veiligheid. En op tijd koffiedrinken natuurlijk! Andere deelnemers aan de tuingroep bleven die dag in Arnhem bij de kas of bij de compostverwerking, wat ik natuurlijk ook even mocht bekijken.

Yolanda Winkelhorst, lid raad van toezicht Elver
"Mijn naam is Yolanda Winkelhorst. Ik ben 47 jaar. Ik woon in het mooie plaatsje Bredevoort met mijn man en onze twee kinderen. In het dagelijks leven ben ik directeur-bestuurder bij IJsseldal Wonen, een woningcorporatie in Twello. De missie van IJsseldal Wonen is om samen te werken aan passend wonen in de landelijke omgeving van de gemeente Voorst en Lochem voor mensen met een smalle beurs. In de praktijk betekent het dat we met bewoners, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties samenwerken aan een buurt waar plek is voor iedereen en waar je prettig en veilig met elkaar kunt samenwonen. Ik start in januari 2018 als nieuw lid van de Raad van Toezicht van Elver. Bij Elver wil ik graag mijn kennis over vastgoedsturing inbrengen. De huizen staan er vaak voor langere tijd, terwijl de eisen die aan het wonen en de zorg worden gesteld steeds sneller veranderen. Hoe zorgt Elver ervoor dat de cliënten nu en in de toekomst fijn bij Elver kunnen wonen, op een manier die ook financieel verantwoord is? Een mooie uitdaging, waar ik graag een bijdrage aan wil leveren. Naast adviseren is de belangrijkste taak van de Raad van Toezicht om toezicht te houden. Toezicht houden is in mijn optiek geen taak die je alleen vanaf het papier doet. Het gaat ook om zelf te ervaren, te zien en te ontmoeten. Mijn eerste ervaringen zijn zeer positief. Een betrokken organisatie met hart voor de cliënten. Ik ga dan ook graag van start!"

Louise Rouwhorst, lid raad van toezicht Elver
"Ik ben Louise Rouwhorst, getrouwd en moeder van twee kinderen die inmiddels niet meer thuis wonen. Het is wel heel stil geworden thuis, niet alleen de kinderen zijn het huis uit, maar daarmee missen we ook de vriendengroepen van beide kinderen. Dat betekent wel dat ik daardoor meer tijd voor mezelf heb gekregen en daarom kan ik me nu met veel enthousiasme als lid Raad van Toezicht bij Elver aansluiten.

Een korte terugblik op mijn werkervaring:

In 1984 ben ik als pedagogisch medewerker gestart bij de Leo Stichting in Borculo, toen nog een landelijke jeugdzorgorganisatie. Na diverse functies binnen de Leo Stichting ben ik in 1996 gestart als directeur van een kleine jeugdzorgorganisatie in Almelo. De fusie tussen beide voorzieningen maakte dat we een provinciale voorziening werden en de verhuizing naar nieuwbouw in Almelo een feit werd. In 2008, na bijna 25 jaar jeugdzorg, heb ik de keuze gemaakt om naar Zozijn te gaan. Ik werd directeur van de regio Salland/Graafschap en van de sector Niet Aangeboren Hersenletsel. In de regio/sector is er een diversiteit aan ondersteuningsmogelijkheden. Van licht ambulante zorg tot gedrags- en zorgintensieve behandeling. Ik heb met veel plezier bij Zozijn gewerkt en ik was aangenaam verrast over hoe de cliënten de regie op hun eigen leven oppakken en doorontwikkelen, ondersteund door zeer betrokken medewerkers.

Begin 2017 kwam de vacature voor de bestuurder van Trias voorbij. Ik wilde graag een volgende stap maken en in mei 2017 ben ik gestart als bestuurder Trias, een jeugdzorgorganisatie die vooral in de provincie Overijssel haar diensten aanbiedt. Terug naar mijn oude roots maar dan nu als eindverantwoordelijke in een voor mij bekende regio en haar netwerk.

Ik ben erg blij dat ik als lid van de RvT toch verbonden blijf met de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Natuurlijk zal ik vanuit de raad met veel meer afstand toezien op de zorg binnen Elver. De wijze waarop medewerkers, verwanten en vrijwilligers zich inzetten voor mensen met een beperking heeft mij diep geraakt en daarom ben ik blij dat ik als lid RvT mijn steentje kan en mag bijdragen om de ontwikkelingen binnen de zorg goed te volgen en maatschappelijk betrokken te blijven.

Ik zie er naar uit om binnenkort kennis te maken op de vele locaties van Elver, haar cliënten en medewerkers."

Wilma Heesen, lid raad van toezicht Elver
"Mijn naam is Wilma Heesen, moeder van 3 dochters. Van huis uit coach. Sinds januari 2015 ben ik lid van de Raad van Toezicht van Elver. ‘Er zijn’ voor mensen met een beperking en voor hun familie en verzorgers, dat motiveerde mij om deel te willen uitmaken van deze organisatie. Tijdens werkbezoeken zie en ervaar ik een organisatie die mensgerichte zorg, liefdevolle aandacht en een helende omgeving in de praktijk waarmaakt. En waar elk verhaal echt telt en als uniek beschouwd wordt. Deze waarden onderschrijf ik van harte en pas ik ook toe in mijn dagelijks handelen. Ik ben sinds 2014 manager van Yunio, een organisatie voor jeugdgezondheidszorg. Wij bieden in 10 gemeenten in de Achterdoek jeugdgezondheidszorg aan kinderen van 0-4 jaar. Naast de basiszorg willen wij ‘Er zijn’ voor die kinderen die in hun ontwikkeling bedreigd worden, daar ontwikkelen we maatwerk voor. Voor 2014 maakte ik deel uit van de gemeente Lochem, als raadslid en wethouder, ook in die context wilde ik oog hebben voor diegenen voor wie deelnemen aan de samenleving niet vanzelfsprekend is.

 Als toezichthouder maak ik deel uit van de commissie kwaliteit en veiligheid.
“Hoe borgen we kwaliteit zonder te veel administratieve rompslomp en met respect voor de zelfsturende teams”. “Hoe organiseren we naast ‘tellenook ‘vertellen’”. Dat zijn voorbeelden van vragen die we samen met onze bestuurder en natuurlijk met de mensen van de praktijk, blijven stellen."

Jeroen Kleinjan, lid raad van toezicht Elver
"Mijn naam is Jeroen Kleinjan. Ik woon in Lochem, ben getrouwd en heb twee kinderen. In het dagelijks leven ben ik voorzitter van de Raad van Bestuur bij Carintreggeland, een organisatie die welzijn en zorg biedt aan ouderen in de regio Twente. En prachtige organisatie waar ik met veel plezier werkzaam ben!

Met zeker net zoveel plezier ben ik sinds 2015 lid van de Raad van Toezicht bij Elver. Elver is een geweldige organisatie met fantastische medewerkers en prachtige cliënten. Het doel van Elver is om haar cliënten een zo mooi mogelijk leven te kunnen bieden door ze te ondersteunen en vooral door ze zo veel mogelijk zichzelf te laten zijn. Met hulp en in nauwe afstemming met de verwanten. Ik ondersteun dat streven van harte, en ben erg trots op de succesvolle wijze waarop iedereen bij Elver daaraan bijdraagt.

Als toezichthouders ondersteunen we de Raad van Bestuur om haar werk zo goed mogelijk te kunnen doen. We denken mee, en zijn soms ook kritisch om op die manier steeds goed te zorgen dat we onze doelstellingen echt bereiken. Vanuit mijn bedrijfskundige kennis zit ik in de financiële commissie van de Raad van Toezicht. Met de bestuurder bespreken we daarin de wat meer zakelijke en financiële kanten van de organisatie. Een mooie aanvulling op de andere commissie die we hebben, de commissie kwaliteit. Beide onderwerpen gaan hand in hand, en door er goed aandacht aan te geven hopen we dat Elver steeds in staat zal blijven om haar kwetsbare en mooie cliënten te ondersteunen!"