Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Bestuur en toezicht

De raad van bestuur van Elver bestaat uit één persoon, mevrouw I.W.G. (Irma) Harmelink.

"Sinds 15 februari 2017 ben ik bestuurder bij Elver. Een mooie uitdaging waarbij een wens van vroeger in vervulling is gegaan. Na mijn opleiding HBO-verpleegkunde wilde ik als wijkverpleegkundige aan de slag of als verpleegkundige in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Destijds werd het de wijkverpleging.

Na een aantal jaren in de praktijk te hebben gewerkt, maakte ik de overstap naar een managersfunctie. Daarna volgde mijn eerste bestuurdersfunctie bij Naviva Kraamzorg om vervolgens als bestuurder bij ZorgAccent, een organisatie voor verpleging, verzorging en thuiszorg in Twente, aan de slag te gaan.

Dat mijn wens van destijds uitkomt om te werken voor mensen met een verstandelijke beperking, doet mij veel plezier. Bij Elver spreekt mij vooral het werken vanuit de visie dat elk verhaal telt erg aan. Hiermee bedoelen we dat elke cliënt uniek is en dat we ons met volle aandacht verdiepen op welke wijze wij kunnen bijdragen aan een plezierig leven voor die cliënt. Dat we dit samen doen met familie, vrienden, vrijwilligers en andere betrokkenen is vanzelfsprekend. Bij Elver is mijn bestuurdersrol een solofunctie, wat uiteraard niet betekent dat ik het alleen doe. Met mij werken ruim 1200 mensen bij Elver die allemaal vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid hun steentje bijdragen. Samen hebben we veel kennis en kunde en maken we de ambities van Elver waar.

Met mijn man Hans woon ik in Twente. Mijn twee dochters Marijke en Lianne en mijn zoon Frank zijn oud en wijs genoeg om zelfstandig door het leven te gaan. Ik heb overigens gemerkt dat ik met mijn Twentse dialect best uit de voeten kan als ik wil aansluiten met het dialect uit deze streek."


De leden van de raad van toezicht zijn:

  • de heer E. (Eric) Hisgen, voorzitter
  • mevrouw Y. (Yolanda) Winkelhorst
  • mevrouw L. (Louise) Rouwhorst
  • mevrouw G.W.H. (Wilma) Heesen (vice-voorzitter)
  • de heer J.L. (Jeroen) Kleinjan

De manier waarop de Raad van Toezicht toezicht wil houden en de uitgangspunten daarbij, zijn vastgelegd in het document “Visie op toezichthouden”.

------------------------------------------------------------------------------------------

Traineeship Raad van Toezicht

Geïnteresseerd in een tweejarig traineeship? Klik hier voor meer informatie.

------------------------------------------------------------------------------------------

Profielschets Lid Raad van Toezicht

Klik hier om de profielschets Lid Raad van Toezicht te bekijken.

------------------------------------------------------------------------------------------

Voorstellen

Graag stellen de leden zich persoonlijk aan u voor:

Eric Hisgen, Voorzitter raad van toezicht, Elver

Op een donderdagochtend was ik uitgenodigd door de leden van de Deelraad Cliënten om kennis met hen te komen maken. Er waren door de Deelraad een aantal vragen voorbereid waarvan één wat mij betreft de kern raakte: '...wat ga jij toe voegen aan het geluk van de mensen van Elver..?' 

Het antwoord op deze vraag is inderdaad de reden waarom ik graag een bijdrage wil leveren aan Elver: door als lid van de Raad van Toezicht de juiste waarde toe te voegen kan ik mee helpen om mensen gelukkig te laten zijn bij Elver. Samen met de andere leden van de Raad van Toezicht geven wij Irma, de bestuurder, adviezen, houden we een oogje in het zeil op het gebied van de bedrijfsvoering en stellen wij de goede vragen. 

Mijn naam is Eric Hisgen, ben 64 jaar, en een geboren en getogen Hagenees. Van oorsprong musicus (drummer/bassist), maar de afgelopen 24 jaar aan de slag geweest als bestuurder van organisaties in de ouderenzorg in Rotterdam en Amsterdam. Onlangs heb ik mijn ontslag als bestuursvoorzitter van Amstelring aangekondigd om de mogelijkheid te hebben om meer les te kunnen geven, te coachen en, oh ja, weer terug te gaan naar het muziek maken (maar nu als producer/pianist). Ook wil ik graag mijn bijdrage kunnen leveren aan mooie organisaties in de rol van toezichthouder, waarvan Elver wat mij betreft een schitterend voorbeeld is. Elk verhaal klinkt bij Elver; juist die benadering spreekt mij enorm aan en het werken voor en met mensen met deze verhalen is voor mij een mooi vooruitzicht! 

Yolanda Winkelhorst, lid raad van toezicht Elver
"Mijn naam is Yolanda Winkelhorst. Ik ben 47 jaar. Ik woon in het mooie plaatsje Bredevoort met mijn man en onze twee kinderen. In het dagelijks leven ben ik directeur-bestuurder bij IJsseldal Wonen, een woningcorporatie in Twello. De missie van IJsseldal Wonen is om samen te werken aan passend wonen in de landelijke omgeving van de gemeente Voorst en Lochem voor mensen met een smalle beurs. In de praktijk betekent het dat we met bewoners, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties samenwerken aan een buurt waar plek is voor iedereen en waar je prettig en veilig met elkaar kunt samenwonen. Ik start in januari 2018 als nieuw lid van de Raad van Toezicht van Elver. Bij Elver wil ik graag mijn kennis over vastgoedsturing inbrengen. De huizen staan er vaak voor langere tijd, terwijl de eisen die aan het wonen en de zorg worden gesteld steeds sneller veranderen. Hoe zorgt Elver ervoor dat de cliënten nu en in de toekomst fijn bij Elver kunnen wonen, op een manier die ook financieel verantwoord is? Een mooie uitdaging, waar ik graag een bijdrage aan wil leveren. Naast adviseren is de belangrijkste taak van de Raad van Toezicht om toezicht te houden. Toezicht houden is in mijn optiek geen taak die je alleen vanaf het papier doet. Het gaat ook om zelf te ervaren, te zien en te ontmoeten. Mijn eerste ervaringen zijn zeer positief. Een betrokken organisatie met hart voor de cliënten. Ik ga dan ook graag van start!"

Louise Rouwhorst, lid raad van toezicht Elver
"Ik ben Louise Rouwhorst, getrouwd en moeder van twee kinderen die inmiddels niet meer thuis wonen. Het is wel heel stil geworden thuis, niet alleen de kinderen zijn het huis uit, maar daarmee missen we ook de vriendengroepen van beide kinderen. Dat betekent wel dat ik daardoor meer tijd voor mezelf heb gekregen en daarom kan ik me nu met veel enthousiasme als lid Raad van Toezicht bij Elver aansluiten.

Een korte terugblik op mijn werkervaring:

In 1984 ben ik als pedagogisch medewerker gestart bij de Leo Stichting in Borculo, toen nog een landelijke jeugdzorgorganisatie. Na diverse functies binnen de Leo Stichting ben ik in 1996 gestart als directeur van een kleine jeugdzorgorganisatie in Almelo. De fusie tussen beide voorzieningen maakte dat we een provinciale voorziening werden en de verhuizing naar nieuwbouw in Almelo een feit werd. In 2008, na bijna 25 jaar jeugdzorg, heb ik de keuze gemaakt om naar Zozijn te gaan. Ik werd directeur van de regio Salland/Graafschap en van de sector Niet Aangeboren Hersenletsel. In de regio/sector is er een diversiteit aan ondersteuningsmogelijkheden. Van licht ambulante zorg tot gedrags- en zorgintensieve behandeling. Ik heb met veel plezier bij Zozijn gewerkt en ik was aangenaam verrast over hoe de cliënten de regie op hun eigen leven oppakken en doorontwikkelen, ondersteund door zeer betrokken medewerkers.

Begin 2017 kwam de vacature voor de bestuurder van Trias voorbij. Ik wilde graag een volgende stap maken en in mei 2017 ben ik gestart als bestuurder Trias, een jeugdzorgorganisatie die vooral in de provincie Overijssel haar diensten aanbiedt. Terug naar mijn oude roots maar dan nu als eindverantwoordelijke in een voor mij bekende regio en haar netwerk.

Ik ben erg blij dat ik als lid van de RvT toch verbonden blijf met de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Natuurlijk zal ik vanuit de raad met veel meer afstand toezien op de zorg binnen Elver. De wijze waarop medewerkers, verwanten en vrijwilligers zich inzetten voor mensen met een beperking heeft mij diep geraakt en daarom ben ik blij dat ik als lid RvT mijn steentje kan en mag bijdragen om de ontwikkelingen binnen de zorg goed te volgen en maatschappelijk betrokken te blijven.

Ik zie er naar uit om binnenkort kennis te maken op de vele locaties van Elver, haar cliënten en medewerkers."

Wilma Heesen, lid raad van toezicht Elver
"Mijn naam is Wilma Heesen, moeder van 3 dochters. Van huis uit coach. Sinds januari 2015 ben ik lid van de Raad van Toezicht van Elver. ‘Er zijn’ voor mensen met een beperking en voor hun familie en verzorgers, dat motiveerde mij om deel te willen uitmaken van deze organisatie. Tijdens werkbezoeken zie en ervaar ik een organisatie die mensgerichte zorg, liefdevolle aandacht en een helende omgeving in de praktijk waarmaakt. En waar elk verhaal echt telt en als uniek beschouwd wordt. Deze waarden onderschrijf ik van harte en pas ik ook toe in mijn dagelijks handelen. Ik ben sinds 2014 manager van Yunio, een organisatie voor jeugdgezondheidszorg. Wij bieden in 10 gemeenten in de Achterdoek jeugdgezondheidszorg aan kinderen van 0-4 jaar. Naast de basiszorg willen wij ‘Er zijn’ voor die kinderen die in hun ontwikkeling bedreigd worden, daar ontwikkelen we maatwerk voor. Voor 2014 maakte ik deel uit van de gemeente Lochem, als raadslid en wethouder, ook in die context wilde ik oog hebben voor diegenen voor wie deelnemen aan de samenleving niet vanzelfsprekend is.

 Als toezichthouder maak ik deel uit van de commissie kwaliteit en veiligheid.
“Hoe borgen we kwaliteit zonder te veel administratieve rompslomp en met respect voor de zelfsturende teams”. “Hoe organiseren we naast ‘tellenook ‘vertellen’”. Dat zijn voorbeelden van vragen die we samen met onze bestuurder en natuurlijk met de mensen van de praktijk, blijven stellen."

Jeroen Kleinjan, lid raad van toezicht Elver
"Mijn naam is Jeroen Kleinjan. Ik woon in Lochem, ben getrouwd en heb twee kinderen. In het dagelijks leven ben ik voorzitter van de Raad van Bestuur bij Carintreggeland, een organisatie die welzijn en zorg biedt aan ouderen in de regio Twente. En prachtige organisatie waar ik met veel plezier werkzaam ben!

Met zeker net zoveel plezier ben ik sinds 2015 lid van de Raad van Toezicht bij Elver. Elver is een geweldige organisatie met fantastische medewerkers en prachtige cliënten. Het doel van Elver is om haar cliënten een zo mooi mogelijk leven te kunnen bieden door ze te ondersteunen en vooral door ze zo veel mogelijk zichzelf te laten zijn. Met hulp en in nauwe afstemming met de verwanten. Ik ondersteun dat streven van harte, en ben erg trots op de succesvolle wijze waarop iedereen bij Elver daaraan bijdraagt.

Als toezichthouders ondersteunen we de Raad van Bestuur om haar werk zo goed mogelijk te kunnen doen. We denken mee, en zijn soms ook kritisch om op die manier steeds goed te zorgen dat we onze doelstellingen echt bereiken. Vanuit mijn bedrijfskundige kennis zit ik in de financiële commissie van de Raad van Toezicht. Met de bestuurder bespreken we daarin de wat meer zakelijke en financiële kanten van de organisatie. Een mooie aanvulling op de andere commissie die we hebben, de commissie kwaliteit. Beide onderwerpen gaan hand in hand, en door er goed aandacht aan te geven hopen we dat Elver steeds in staat zal blijven om haar kwetsbare en mooie cliënten te ondersteunen!"