Cliëntvertrouwenspersoon

Cliëntvertrouwenspersoon

Een cliëntvertrouwenspersoon is een onafhankelijke functionaris die naast de cliënt en zijn/haar familie of wettelijk vertegenwoordigers staat. Alles wat deze functionaris ter ore komt is en blijft vertrouwelijk.

Het kan gebeuren dat bewoners en/of deelnemers van Elver ergens mee zitten maar daar niet met begeleiders of familie over wilt praten. Het kan gaan over vragen of problemen die te maken hebben met de zorg, begeleiding, behandeling of bejegening binnen Elver. Elver vindt het belangrijk dat cliënten op een makkelijke manier contact op kunnen nemen met de Cliëntvertrouwenspersoon die hen bij vragen, onduidelijkheden of klachten kan helpen.

Naast de cliënt

De Cliëntvertrouwenspersoon denkt met de cliënt mee. Hij gaat samen met de cliënt de vraag bekijken en op zoek naar mogelijkheden voor verandering en verbetering. Hij zal nooit iets doen zonder overleg met de cliënt (of wettelijk vertegenwoordiger). Belangrijk is dat de cliënt zich veilig en vertrouwd voelt.

Een luisterend oor

Willy heeft ervaren dat een luisterend oor erg belangrijk is. Het kan natuurlijk voorkomen dat de cliëntvertrouwenspersoon en de cliënt er (al dan niet met inschakeling van medewerkers van Elver) niet uitkomen en de situatie niet verbetert. In die gevallen kunnen er andere stappen overwogen worden, zoals de situatie vertalen naar een klacht en deze voorleggen aan de klachtenfunctionaris.

Contact

Willy Bennink, onze cliëntvertrouwenspersoon, is 24 uur per dag te bereiken op zijn mobiele telefoon en mailadres.

Telefoonnummer: 06 51 75 36 35
E-mail: clientvertrouwenspersoon@elver.nl