Leven in vrijheid

Leven in vrijheid

Per 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang van toepassing. Deze wet regelt de rechten bij onvrijwillige zorg. Daarnaast regelt de wet de rechten bij onvrijwillige opname van mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) en mensen met een verstandelijke beperking.

Vrijheid en veiligheid

Per 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang van toepassing als vervanger van de wet BOPZ. De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg. Zorg waartegen de cliënt en / of de (wettelijk) vertegenwoordiger zich verzet. De uiting van verzet kan zowel verbaal of via gedrag.
Daarnaast regelt de wet de rechten bij onvrijwillige opname van mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) en mensen met een verstandelijke beperking.
Het uitgangspunt van de wet is ‘Nee, tenzij’. Vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg mag niet worden toegepast tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

Visie van Elver op leven in vrijheid

Cliënt centraal
Binnen Elver zetten we de wensen van de cliënten centraal en willen we bijdragen aan hun geluk. Samen werken aan een zo normaal mogelijk leven. Als begeleiders ‘zijn we er’ voor de cliënten om hier aan bij te dragen.
Soms is het nodig om cliënten in situaties van onrust, agressie, niet overzien van een situatie en mogelijk daarbij ontstaan van risico’s voor hun zelf of omgeving in hun vrijheid te beperken of keuzes te maken in de begeleiding waarmee ze niet instemmen.
We gaan uit van het zo min mogelijk toepassen van onvrijwillige zorg en mocht het nodig zijn om dit zoveel mogelijk vanuit het cliëntbelang vorm te geven.

Vrijwillige zorg is het uitgangspunt

De gesprekken met de cliënt, vertegenwoordiger, begeleiders en ondersteunende diensten zijn van groot belang. Samen kijken hoe we het voor de cliënt en zijn omgeving anders, beter kunnen doen? Er kunnen dilemma’s ontstaan over veiligheid en vrijheid.
We streven naar afbouw van gedwongen zorg en mocht dit nog niet mogelijk zijn blijven we op zoek naar alternatieven die minder ingrijpend zijn. Binnen Elver leveren we maatwerk.

Waarom een nieuwe wet?

Tot 1 januari 2020 vielen gedwongen opnames en gedwongen zorg voor mensen met een psychogeriatrische aandoening of met een verstandelijke beperking onder de wet BOPZ.
De Wet zorg en dwang sluit beter aan bij de zorg voor mensen met een psychogeriatrische aandoening of met een verstandelijke beperking. Samen werken aan het versterken van de rechtspositie van cliënten, het verhogen van de kwaliteit van zorg en het terugdringen van dwang: het doel van de Wet zorg en dwang.

De cliëntvertrouwenspersoon

Zowel de cliënt als hun vertegenwoordiger hebben recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntvertrouwenspersoon biedt die ondersteuning. De cliëntvertrouwenspersoon is niet in dienst bij Elver maar werkt onafhankelijk.
De cliëntvertrouwenspersoon (CVP) kan informatie geven en bijstand verlenen bij onvrijwillige zorg, opname en verblijf in een accommodatie. En kan ook ondersteunen bij een klachtenprocedure.

Maya Boer is vanuit Adviespunt Zorgbelang de cliëntvertrouwenspersoon binnen Elver.
Hierbij haar contactgegevens.
Maya Boer
Telefoonnummer: 06 30 48 20 49
E-mail: mayaboer@zorgbelangcvp.nlZorgbelang Flyer CVP Maya Boer