Kwaliteit

Professionele zorg van de hoogste kwaliteit

De naam Elver staat voor 'elk verhaal telt' en is uniek. Het gaat om verhalen van cliënten en hun verwanten, maar ook om verhalen van medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen.

Voor ons is ieder mens uniek in zijn behoeftes, beperkingen en talenten. Mensen met een beperking op eigen wijze helpen om eigen regie te voeren en mogelijkheden te benutten voor zelfontplooiing, is een essentieel onderdeel van goede zorg. In deze ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking zijn we er onvoorwaardelijk, alert en aandachtig.

Het motto 'elk verhaal telt' betekent voor medewerkers en teams van Elver dat zij een zo maximaal mogelijke eigen regelruimte hebben om goede ondersteuning te kunnen bieden aan de unieke cliënten met wie ze in direct contact zijn. We vertrouwen op het vakmanschap en de deskundigheid van medewerkers. Elver faciliteert professionals in deze verantwoordelijkheid. We stimuleren ook dat teams en individuele professionals hun specifieke kennis en kunde delen met collega's, evenals hun ervaringen in kwaliteitsverbeteringen.

Kwaliteitskader

In de gehandicaptensector is met het nieuwe Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg een goede stap gezet voor het versterken van de kwaliteit van leven voor cliënten. Het kader is gemaakt vanuit de visie dat goede kwaliteit van zorg iets is wat elke dag ontstaat in de relaties tussen bewoners, begeleiders, behandelaren en de verwanten. Elver schrijft elk jaar een kwaliteitsrapport over het afgelopen jaar. In dit rapport nemen we verhalen op van hoe goede zorg eruit ziet in het alledaagse handelen. Niet alleen de succesverhalen. Er staan ook verhalen in waarin beschreven wordt wat niet goed is gegaan en hoe we hiervan geleerd hebben.

Het kwaliteitskader biedt ons een handvat om reflecterend onze ondersteuning continu te verbeteren. Wat gaat goed en wat kan beter, is daarbij leidend. We doen dit samen met cliënten en hun verwanten.

Ondersteunende systemen

We maken gebruik van systemen die de veiligheid borgen en signalen kunnen geven over ontwikkelingen en trends. Systemen die ondersteunend zijn, in plaats van leidend. Leren van incidenten en calamiteiten en risico’s inzichtelijk maken is hier een onderdeel van.

Elver hanteert het ‘Ben Ik tevreden’-instrument uit de waaier van de VGN. We gebruiken het als instrument om de cliënttevredenheid te meten, maar nog meer om deze tevredenheid te verbeteren. Resultaten hieruit komen ook weer rechtstreeks terug in het kwaliteitsrapport.

We vertrouwen in onze eigen kracht en creativiteit, maar stellen ons open voor feedback van buiten. Een gelukkig bestaan voor onze cliënten staat daarbij centraal. We zijn en blijven kritisch op ons handelen. We luisteren naar onze medewerkers en naar cliënten en verwanten.

Privacy

Bij Elver gaan we zorgvuldig om met onze cliënten en hun gegevens. Ook, of juist als het om beelden gaat. Daar maken we ons sterk voor. We werken volgens de gedragscode en de richtlijnen voor beroepsethiek, zoals die zijn vastgesteld door de diverse beroepsverenigingen. We waarborgen privacy en hanteren goede klachtenprocedures. Daarnaast houden we ons aan de regels voor opleidingsvereisten.

Wilt u meer weten over onze kwaliteit van zorg? Lees dan ons volledige kwaliteitsrapport. De cliëntversie van het kwaliteitsrapport is hierin opgenomen.