Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Onderwijszorggroep De Ziep (Didam)

Adres:
Marsweg 49
Postcode:
6941 BH
Plaatsnaam:
Didam
Telefoonnummer:
0316 29 57 69
De Ziep Didam

Elk kind heeft recht op onderwijs, dus ook de EMB (ernstig meervoudige beperking) jongeren. Per dag werken er minimaal vier begeleiders op de groep (twee vanuit de zorg en twee vanuit het onderwijs). Elke leerling heeft een lesrooster op maat. Als begeleider bieden wij activiteiten/lessen aan in ons eigen lokaal in school, en sluiten we met leerlingen ook aan bij andere klassen vanuit het principe "zo normaal mogelijk" en "leren van anderen."

Het is bedoeld voor leerlingen in de leeftijd van 12-18 jaar, met een EMB en een hoge zorgvraag. Wij zijn er maandag t/m vrijdag van 8.40 - 14.25 uur. Ook bieden wij de mogelijkheid tot opvang in de schoolvakantie (met uitzondering van drie weken in de zomer en twee weken in de kerstvakantie).