Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Rode Rondje (Nieuw-Wehl)

Adres:
Nieuw Wehlseweg 14
Postcode:
7031 HW
Plaatsnaam:
Nieuw-Wehl
Telefoonnummer:
0314 69 69 11


Wij bieden negen dagdelen dagbesteding aan. Per dagdeel wordt het Rode Rondje bezocht door gemiddeld 11 cliënten en worden begeleidt door twee activiteitenbegeleiders. Wij bieden flexibele tijden qua starten en stoppen van de dagbesteding. Wij werken volgens de LACCS-methode*. Een aantal cliënten bevinden zich in de sensatiefase, andere kunnen associaties leggen en bevinden zich in de 'klik-fase'. Onze cliënten zitten voornamelijk in ZZP 5 en 8. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van verzwaring van de verzorging van de cliënt.

 

* LACCS
Een Goed Leven voor mensen met ernstige beperkingen betekent dat het ‘goed voor elkaar is’ op vijf verschillende gebieden: Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding. Vijf herkenbare gebieden voor ieder mens, maar het is vaak niet eenvoudig om ze vorm te geven bij mensen met ernstige beperkingen. Het vraagt specifieke kennis en vaardigheden op deze vijf gebieden. Inzicht in iemands niveau/belevingswereld is hierbij essentieel. Omdat ontwikkelingsleeftijden en IQ-cijfers nauwelijks houvast geven bij deze groep mensen, is door de Geeter en Munsterman (orthopedagogen) het ontwikkelingsdenken in het leven geroepen. Er wordt daarbij uitgegaan van drie ontwikkelingsfasen: sensatiefase, klikfase en begrijpfase. Mensen met ernstige verstandelijke beperkingen functioneren veelal in de sensatiefase en de klikfase. Als je weet wat dit betekent kun je gedrag beter begrijpen en geeft het je handvatten hoe je de ondersteuning op de LACCS-gebieden kunt vormgeven.