Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Rode Vierkant (Nieuw-Wehl)

Adres:
Nieuw Wehlseweg 14
Postcode:
7031 HW
Plaatsnaam:
Nieuw-Wehl
Telefoonnummer:
0314 69 69 11


Wij zijn een rustige groep, waarbinnen weinig verbale prikkels zijn. Onze cliënten hebben, in verhouding, een intensieve verzorgingsvraag. Hiervoor is ruim aandacht tijdens het dagprogramma. Tijd om uit de rolstoel te gaan, tijd voor de individuele verzorging etc. De activiteiten die we doen zijn belevingsgericht en gericht op sensopathische prikkels. We hebben een week programma met activiteiten als Koken, snoezelen, belevingstheater, muziek, etc.

Sommige cliënten hebben een eigen programma, aansluitend op hun hulpvraag. We hebben ook een dagprogramma waardoor het ritme van de dag herkenbaar is voor onze deelnemers. We halen regelmatig “de wereld” in ons lokaal., door mee te doen aan NLDoet, vrijwilligers te regelen, ‘hoog nivo cliënten” mee te laten helpen of bijvoorbeeld dieren te lenen bij de Dierengroep.
Als begeleider doen we ons best om de signalen van onze deelnemers op te pakken en te vertalen naar hun leefwereld.

 

* LACCS
Een Goed Leven voor mensen met ernstige beperkingen betekent dat het ‘goed voor elkaar is’ op vijf verschillende gebieden: Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding. Vijf herkenbare gebieden voor ieder mens, maar het is vaak niet eenvoudig om ze vorm te geven bij mensen met ernstige beperkingen. Het vraagt specifieke kennis en vaardigheden op deze vijf gebieden. Inzicht in iemands niveau/belevingswereld is hierbij essentieel. Omdat ontwikkelingsleeftijden en IQ-cijfers nauwelijks houvast geven bij deze groep mensen, is door de Geeter en Munsterman (orthopedagogen) het ontwikkelingsdenken in het leven geroepen. Er wordt daarbij uitgegaan van drie ontwikkelingsfasen: sensatiefase, klikfase en begrijpfase. Mensen met ernstige verstandelijke beperkingen functioneren veelal in de sensatiefase en de klikfase. Als je weet wat dit betekent kun je gedrag beter begrijpen en geeft het je handvatten hoe je de ondersteuning op de LACCS-gebieden kunt vormgeven.