Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Strategische speerpunten Elver 2015-2017

In het Strategisch plan ‘Een gezamenlijke ambitie’ heeft Elver de richting, plannen en ambitie voor de komende jaren bepaald. Bekijk aan de hand van zes speerpunten onze strategische keuzes.

1. Accent en specialisatie op cliënten met complexe problematiek (Wlz)

Ons werkterrein valt onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Elver biedt in haar werkgebied goede en deskundige zorg en dienstverlening aan cliënten met een verstandelijke beperking. Ons doel: volumebehoud en mogelijke groei. Deze brede basis biedt ons de mogelijkheid om blijvend uitstekende behandeling en zorg te leveren.

<2> Doorontwikkeling en uitbreiding van dagbesteding

Zinvolle dagbesteding is belangrijk voor onze cliënten. Daarom willen we in samenwerking met het bedrijfsleven en lokale overheden onze dagbesteding verder ontwikkelen. In de richting van meer dienstverlenende activiteiten. Ons doel? Voor cliënten meer diversiteit bieden, voet aan de grond krijgen op het Wmo-terrein, een sterkere marktpositie en een goede relatie met onze omgeving.

<3> Met onze expertise complexe behandelzorg en bijzondere tandheelkunde ons werkgebied vergroten

Elver is gespecialiseerd in bijzondere tandheelkunde en complexe zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit laatste doen we in ons moderne behandelcentrum in Nieuw Wehl. Doel: een verdere groei van het klantenbestand voor deze diensten en een stevige financiële basis.

<4> Positie in het Wmo-veld versterken

Elver wil een rol spelen in het Wmo-veld in de regio Achterhoek en Arnhem. We maken ons sterk voor mensen met een verstandelijk beperking die steun en begeleiding nodig hebben bij zelfstandig wonen, dagbesteding en behandeling. Ook zoeken we verbinding met wijkteams en steunpunten in de wijk en gaan met hen de dialoog aan over goede zorg voor onze doelgroep.

<5> Kleinschalige ouderinitiatieven en gezinshuizen ondersteunen

Om te voldoen aan veranderende woonbehoeften bij cliënten en verwanten gaat Elver meer kleinschalige wooninitiatieven ondersteunen. Doel: aansluiten bij de behoefte om (vooral) kinderen te laten opgroeien in kleine groepswoningen of gezinshuizen.

<6> Horizontale en verticale samenwerking

Elver kiest voor samenwerking. We zetten ons in voor (verdere) samenwerking met collega-organisaties in onze omgeving. Hierbij gaat het niet alleen om zorgorganisaties, maar ook om woningbouwverenigingen en onderwijsspecialisten. In het belang van de cliënt willen we een sterke speler blijven op het Wlz-terrein en onze regionale positie versterken. Ook willen we ons financiële draagvlak versterken door onze dienstverlening, behandelexpertise en huisvesting aan bieden.