Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Succes door samenspel

In alles wat we bij Elver doen, staat de cliënt centraal. Zo komen we tot optimale zorg. Elke stap daarin zetten we in nauw overleg met de cliënt, familie en verwanten. Zo nodig betrekken we ook verwijzers of specialisten en schakelen we andere professionals van Elver in. We werken met zelfstandige teams met eigen verantwoordelijkheid en regelruimte. Samenspel leidt uiteindelijk tot meer succes, is onze overtuiging. Samen bereiken we meer.

Samenwerken in een driehoek

De relatie tussen cliënt, de begeleider, verwanten en behandelaars is het uitgangspunt voor optimale zorg, behandeling en begeleiding. Door samen te werken vanuit visie, vakmanschap en dialoog, bereiken we meer. Wij  – medewerkers, begeleiders en behandelaars – doen dat vanuit onze expertise en ervaring met het werken met mensen met een beperking, u als de persoon die de cliënt of de beperking als geen ander kent.

Schakelen met behandelaars en specialisten

Vaak zijn er bij de behandeling van een cliënt  ook andere medische en paramedische behandelaars en specialisten betrokken, van binnen en buiten Elver. Denk daarbij aan de huisarts, een kinderarts of fysiotherapeut. Waar mogelijk en waar nodig delen we met hen de zorg en begeleiding. We hebben oog en oor voor hun ervaringen en expertise en zijn ervan overtuigd dat zij daarmee een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan nog betere zorg.