Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Elver Behandelcentrum: alle specialisten rond gehandicaptenzorg onder één dak

De problematiek van mensen met een verstandelijke beperking kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Vaak speelt er van alles op het vlak van fysieke gezondheid. Ook gedragsproblemen of moeilijkheden in de communicatie komen veel voor, net als moeilijkheden met praten en eten. Specialistische hulp kan dan nodig zijn. Zoekt u deskundige hulp voor een van uw cliënten? Wilt u een cliënt ouder dan 18 aan onze zorg overdragen? Dan werken onze specialisten graag met u samen. Ook als uw patiënt thuis woont of in een andere instelling.

Waarom een Behandelcentrum?

Verstandelijk beperkte patiënten uiten hun gezondheidsproblemen anders, hebben vaak meerdere gezondheidsproblemen tegelijk, of hebben een bijzonder syndroom met daarbij specifieke medische problemen. Ons behandelteam is gespecialiseerd in het omgaan met mensen met een verstandelijke beperking en heeft veel ervaring met specifieke gezondheidskwesties die daarbij komen kijken.

Deskundige specialisten

In het Behandelcentrum komen alle kennis en ervaring van Elver samen. U vindt er alle specialisten op het gebied van zorg aan mensen met een verstandelijke beperking onder één dak. Van een Arts Verstandelijke Gehandicapten (AVG) tot muziek- en dramatherapeuten en van diëtisten tot EMDR-therapeuten.

Samenwerken in speciale teams

Samen met  ouders, verwanten  of wettelijk vertegenwoordigers zoeken onze specialisten naar de beste oplossing. Daarbij werken we, afhankelijk van de zorgvraag, samen in multidisciplinaire teams, bijvoorbeeld voor pijn, eten of Sensomotorische Integratie (SMI). In nauw overleg met verwijzers, zoals huisartsen en kinderartsen, stemmen we behandelingen af.

Behandeling & begeleidng

Het Elver Behandelcentrum biedt behandeling en begeleiding. U kunt bij ons onder andere terecht voor:

  • Medische zorg, begeleiding en advies
  • Onderzoek naar en oplossingen voor ingewikkelde gezondheidsproblemen
  • Onderzoek naar en oplossingen voor ingewikkelde problemen met gedrag
  • Inzicht krijgen in het niveau van ontwikkeling van uw patiënt
  • Vragen over wat uw kind of familielid kan begrijpen en leren
  • Behandeling door de tandarts van het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde
  • Therapie door een van onze therapeuten

Disciplines binnen het Elver Behandelcentrum

De Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG)

De Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) is een medische specialist voor mensen  met een verstandelijke beperking. Hij weet alles over bijzondere  gezondheids- en gedragproblemen  die samenhangen met een verstandelijke handicap. Hij biedt medische zorg en geeft advies over behandeling en begeleiding, maar heeft ook een coördinerende rol als er meerdere behandelaars betrokken zijn. De AVG is gewend nauw samen te werken met huisartsen en verwijzers.  Lees meer over de rol van de AVG.

Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde

Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde is een uniek onderdeel van het Elver Behandelcentrum. Dit centrum is er speciaal voor mensen die niet in een reguliere tandartspraktijk behandeld kunnen worden. Bijvoorbeeld omdat ze een verstandelijke of lichamelijke beperking hebben en een aparte aanpak of bijzondere voorzieningen nodig hebben. Ook kinderen en volwassenen zonder beperking die  bang zijn voor de tandarts kunnen er terecht. Samen kijken we hoe het onderzoek en de behandeling op de beste manier kunnen verlopen en hoe we het gebit van de cliënt gezond maken en houden. In elke afspraak nemen we daarvoor uitgebreid de tijd.

Iemand verwijzen naar het Elver Behandelcentrum of hebt u meer informatie nodig?

Hebt u vragen over de dagelijkse zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, zoekt u deskundige hulp voor meer complexe problemen of wilt u iemand aanmelden voor onderzoek? Bel of mail ons gerust via 0314 – 69 69 99 of behandelcentrum@elver.nl. Het Elver Behandelcentrum helpt u graag verder, ook als uw patiënt in een andere instelling of thuis woont.