Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Professionele zorg van de hoogste kwaliteit

Goede en deskundige zorg: dat is waar Elver voor staat. Met verschillende initiatieven en activiteiten waarborgen en verbeteren we de kwaliteit van de zorg. Zo werken we volgens de componenten van Planetree en houden we regelmatig tevredenheidsonderzoeken.

Planetree

Elver is de eerste instelling voor gehandicaptenzorg ter wereld die het Planetree-label heeft verdiend. Het Planetree-zorgmodel, dat garant staan voor een combinatie van betere zorg, een helende omgeving en een gezonde organisatie. We waarborgen kwaliteit en kwaliteitsverbetering door te werken met onder meer:

  • Focusgroepen (om te meten wat goed gaat en wat beter kan) - Focusgroepen bestaan uit cliënten, verwanten, vrijwilligers en medewerkers.
  • Componententeams (tijdelijke werkgroepen die werken aan de verbeterpunten die uit de focusgroepen naar voren gekomen zijn.)  
  • Externe audits door Planetree

Proeftuin vernieuwd kwaliteitskader VGN: ‘op werkvisite’

Elver is één van de 24 landelijke VG instellingen die is uitgekozen om mee te werken aan en mee te denken over een vernieuwd kwaliteitskader gehandicaptenzorg voor de toekomst. In plaats van cijfers (oude kwaliteitskader) zal er dit jaar aan de hand van de uitkomsten van drie bouwstenen, waaronder werkvisites, een kwaliteitsrapport worden gemaakt. Dit rapport zal weergeven wat goed gaat en wat verbeterd kan worden. Dit rapport wordt ook als externe verantwoording gebruikt.

 

 

Clienttevredenheid binnen de proeftuin

Voor het meten van cliënttevredenheid gebruiken we de methodiek ‘Ben ik tevreden’ van Martha Van Biene. Dit is een laagdrempelig en praktisch instrument om de kwaliteit van bestaan van mensen met een (verstandelijke) beperking in kaart te brengen en te verbeteren. Hieronder vallen aspecten als zeggenschap hebben over je leven, verbonden zijn met anderen en gewaardeerd worden om wie je bent. Deze methodiek is binnen Elver onderdeel van de jaarlijkse zorgplanbespreking. Voor elk niveau is een aangepaste vragenlijst beschikbaar. Het voordeel hiervan is dat we heel gericht individuele doelen kunnen bijstellen.

Privacy

Bij Elver gaan we zorgvuldig om met onze cliënten en hun gegevens. Ook, of juist als het om beelden gaat. Daar maken we ons sterk voor. We werken volgens de gedragscode en de richtlijnen voor beroepsethiek, zoals die zijn vastgesteld door de diverse beroepsverenigingen. We waarborgen privacy en hanteren goede klachtenprocedures. Daarnaast houden we ons aan de regels voor opleidingsvereisten.