Begeleider wonen Thijs

Begeleider wonen Thijs

In 2014 ben ik begonnen als stagiair bij Elver op een begeleidings-intensieve groep. Na een tijdje werken als flexer op verschillende groepen ben ik terecht gekomen op Hoef 6 in Nieuw-Wehl. Het is mooi om samen te bekijken hoe we de bewoners een zo gewoon mogelijk leven kunnen geven. Net zoals jij en ik. En op zoek te gaan naar de bewoner achter z’n gedrag in plaats van de focus te leggen op het negatieve gedrag dat iemand soms laat zien vanuit zijn problematiek.

Van stagiair tot flexer tot vaste Begeleider Wonen

Ik begon als stagiair bij Elver tijdens mijn opleiding Maatschappelijke zorg, niveau 4. Ik liep stage op een begeleidings-intensieve groep in Arnhem waar ik na mijn stage een contract voor de zomer kreeg. Nadat ik mijn opleiding had afgerond, kwam ik weer terug bij Elver, dit keer in Nieuw-Wehl. Ik werkte op dagbestedingsgroep de Repro en daarna als flexer op verschillende woongroepen. De afwisseling bij het werken als flexer vond ik erg leuk. Doordat je met verschillende groepen in aanraking komt, vind je ook uit wat je het allerleukste vind en wat het beste bij je past. Ik merkte dat ik Hoef 6 de meest interessante groep op het terrein vond. Omdat het een jongerengroep is met een bijzondere zorgvraag. Sinds november werk ik vast op deze groep als Begeleider Wonen.

Kijken naar jezelf

We bieden zorg aan zes jongvolwassenen, waarvan één bewoner één-op-één zorg krijgt. De zorg voor deze cliënten vraagt een aantal competenties van je. Ik vind naar jezelf kijken en reflecteren een van de belangrijkste dingen. In plaats van de bewoner verantwoordelijk te maken voor zijn gedrag, kun je ook bij jezelf nagaan wat jouw gedrag met de bewoner doet. Daarbij is het belangrijk dat je veiligheid kan bieden, een bepaalde rust uitstraalt en empathisch vermogen hebt.

Uitgaan van de behoeftes van de bewoners

We hebben een fijn en stabiel team van 10 medewerkers. Elke dag is anders maar we bieden wel een bepaalde structuur. Om half 8 starten we de dag met zijn tweeën. We doen de overdracht en er is tijd voor een gezellig praatje voordat we de bewoners uit bed halen. Daarna is het tijd om hen te wassen, samen te ontbijten en hen klaar te stomen voor de dagbesteding waar ze om half 10 naar toe gaan. Overdag doen we de administratie, treffen we voorbereidingen en doen we andere taken. Eén van onze bewoners komt tussen de middag naar huis, daar lunchen we dan mee. Als de bewoners rond half 4 terugkomen van de dagbesteding, verzorgen we met drie collega’s het avondprogramma. Een kop koffie, paardrijden, wandelen, fietsen, een andere activiteit of juist een rustmoment, we kijken naar de behoeftes van de bewoners en vullen aan de hand hiervan de avond in.

Sinds twee maanden zijn we begonnen met het zelfstandig koken. Hierbij maken we met de bewoners per week een menulijst en gaan dan samen de boodschappen doen. Daarnaast betrekken we de bewoners bij het creëren van de maaltijd. Dit hoeft niet ingewikkeld te zijn, het kan ook het een keer roeren in de pan inhouden. Naast het samen koken, vind ik het begeleiden vanuit “Triple C” een mooie invulling van het werk. Triple C is een van de behandelmodellen waar we binnen Elver mee werken. Vanuit Triple C probeer je niet de nadruk te leggen op het probleemgedrag van de bewoner, maar te kijken naar wat de vraag is van de bewoner wanneer wij eventueel probleemgedrag zien. Hierbij laat je hoe dan ook zien dat je er onvoorwaardelijk voor de bewoner bent. Dat vind ik persoonlijk het meest krachtige aan deze methode. Eigenlijk zou je het niet eens de Triple C methode hoeven te noemen, maar vind ik dat dit altijd het uitgangspunt moet zijn in je werk.

Een mooie plek

Het terrein van Elver in Nieuw-Wehl roept bij mij een gevoel van saamhorigheid en veiligheid op. Het is ons kent ons en iedereen zegt elkaar gedag. Ik houd van de natuur. Het is een mooie plek om te mogen werken. Wat mij het meeste aanspreekt binnen Elver, is toch echt de doelgroep die wij begeleiden, de mensen met ernstig verstandelijke beperkingen die intensieve begeleiding nodig hebben.

Twijfel je om in de zorg te gaan werken? Ga vooral bij jezelf kijken wat je interessant vindt aan de zorg, wat je aanspreekt en voel je vrij om Elver eens binnen te lopen en te kijken: vind ik dit leuk?