Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Thuis blijven wonen met hulp van Elver

Zorg thuis kan veel tijd en energie vragen. Maar u wilt het wel zo lang mogelijk zélf doen, thuis, in uw eigen vertrouwde omgeving. Medewerkers van Elver nemen dan graag een deel van de taak over. Wij hebben ambulante ondersteuners met veel kennis en ervaring op dit gebied.

Ondersteuning en verzorging thuis

Als u uw kind of familielid met begeleiding en ondersteuning van Elver zo lang mogelijk thuis wilt laten wonen, dan kunt u op verschillende manieren een beroep doen op Elver. Samen met u en eventuele andere mantelzorgers kijken we waar u hulp bij kunt gebruiken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • individuele ondersteuning: wij geven uw kind of familielid speciale aandacht en ondernemen desgewenst, activiteiten met uw kind
  • verzorging: we nemen de directe dagelijkse verzorging op van te voren vastgestelde dagen graag van u over
  • verpleging: onze gediplomeerde verpleegkundigen kunnen u speciale medische hulp bieden en deze taken (tijdelijk) van u overnemen, zoals het geven van sondevoeding.

Meer weten over ambulante zorg?

Hebt u vragen over ambulante zorg bij Elver? Neem dan contact op met een van de medewerkers van ons Zorgloket via 0314 – 69 69 99.