Gezinshuizen

Wonen in een gezin met de zorg van Elver

Iedereen woont het liefst gewoon thuis. Maar soms gaat dat niet. Als iemand zich beter thuis voelt in de sfeer en cultuur van een gezinssituatie, dan is een gezinshuis wellicht een goede optie. In een gezinshuis wonen mensen met een verstandelijke beperking in familieverband.

Zorg als thuis

Op een beperkt aantal plaatsen in de regio werkt Elver met gezinshuizen. Een liefdevol en warm thuis waar jouw kind of familielid in een zo normaal mogelijke gezinssituatie kan opgroeien of verblijven. De familie in het gezinshuis neemt doorgaans één of meer mensen met een verstandelijke beperking op in hun gezin en in huis.

Ouders van het gezinshuis zijn in dienst van Elver

De zorg voor alle bewoners is perfect geregeld: minimaal een van beide gezinshuisouders heeft ervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De gezinshuisouders zijn in dienst van Elver of gaan een dienstverband met Elver aan. Vanwege het intensieve karakter zijn het aantal plaatsingsmogelijkheden in gezinshuizen echter beperkt. Bekijk onze locaties.

Meer weten over gezinshuizen?

Heb je vragen over het wonen in een gezinshuis? Neem contact op met onze medewerkers van het Zorgloket via 0314 69 69 99 (op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur).