Meer weten over zorg?
Bel met het Zorgloket
0314 69 69 99

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner.

Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.

U heeft recht op deze cliëntondersteuning als u een indicatie heeft van het CIZ voor zorg uit de Wet langdurige zorg. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het  zorgkantoor: https://www.menziszorgkantoor.nl/zorg-nodig/clientondersteuning.