Onderwijszorggroep De Ziep (Didam)

Onderwijszorggroep De Ziep (Didam)

Marsweg 49
6941 BH
Didam

0316 29 57 69

De onderwijszorggroep (een project van Elver en de Ziep) bevindt zich in Didam. De groep bestaat uit negen leerlingen die, vanwege een hoge begeleidingsvraag of zorgvraag, niet mee kunnen draaien binnen het regulieren voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Bij ons leren ze schoolse vaardigheden, didactische vaardigheden, leespraat (woordherkenning), techniek, gym, atelier, koken (belevingsgericht en in de vorm van het aanleren van de vaardigheden), ICT, rekenen, tuin, zorg en welzijn, koffiekar binnen school, afvalkar, arbeidstraining en afvalverwerking.

Elk kind heeft recht op onderwijs, dus ook de EMB (ernstig meervoudige beperking) jongeren. Per dag werken er minimaal vier begeleiders op de groep (twee vanuit de zorg en twee vanuit het onderwijs). Elke leerling heeft een lesrooster op maat. Als begeleider bieden wij activiteiten/lessen aan in ons eigen lokaal in school, en sluiten we met leerlingen ook aan bij andere klassen vanuit het principe "zo normaal mogelijk" en "leren van anderen."

Het is bedoeld voor leerlingen in de leeftijd van 12-18 jaar, met een EMB en een hoge zorgvraag. Wij zijn er maandag t/m vrijdag van 8.40 - 14.25 uur. Ook bieden wij de mogelijkheid tot opvang in de schoolvakantie (met uitzondering van drie weken in de zomer en twee weken in de kerstvakantie).