Missie en visie

Missie en visie

Bijdragen aan een gelukkig bestaan: missie, visie en koers van Elver

Onze ambitie: ‘We willen de beste zorg bieden aan mensen met een verstandelijke beperking.’ We vertellen je graag meer over onze missie, visie, ambitie en strategie.

Missie

“Er zijn” om bij te dragen aan een gelukkig bestaan voor mensen met een verstandelijke beperking.

Lees hier meer over onze missie.

Visie

Wij bieden mensgerichte zorg. De behoefte van de cliënt staat daarbij centraal. De verwanten van mensen met een beperking zijn natuurlijke partners. Wij zorgen voor een prettige omgeving en investeren in een gezonde organisatie en gemotiveerde medewerkers.

Ambitie

Wij willen de beste zorg bieden aan mensen met een verstandelijke beperking.

Lees meer over onze visie en ambitie