Medezeggenschap

Medezeggenschap

Elver kent medezeggenschap voor bewoners en voor medewerkers

Medezeggenschap cliënten

De cliëntenraad is het medezeggenschapsorgaan voor bewoners. Het bestuur van Elver moet bij het nemen van belangrijke beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.

De cliëntenraad van Elver bestaat uit de volgende deelraden:
Deelraad Cliëntvertegenwoordigers. (klik hier voor meer informatie). Ze zijn per mail te bereiken via: deelraad-cv@elver.nl.
Deelraad Cliënten. (klik hier voor meer informatie). Voor meer informatie bereikbaar via de mail: deelraadclienten@elver.nl.

Medezeggenschap medewerkers

Organisaties met 50 of meer medewerkers moeten een ondernemingsraad (OR) hebben. Met een OR hebben werknemers inspraak binnen de organisatie waarvoor zij werken. En kunnen zij een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de organisatie. Zo controleert de OR of de organisatie zich houdt aan wetten en regels en adviseert hierover. De Ondernemingsraad (OR) van Elver is een gekozen orgaan dat namens de medewerkers overleg voert met de bestuurder.

Meer weten over medezeggenschap voor medewerkers? De ambtelijk secretaris van de OR is rechtstreeks bereikbaar via mail: or@elver.nl.